Понеділок, травня 23, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Інноваційний центр

Інтерв’ю в номер

 

Інноваційний центр


Уже півроку функціонує в Харківському університеті інноваційний центр. На прохання читачів наш кореспондент А.ЧАЛА зустрілася із його директором К. І. КУЧЕРОВИМ


– Кириле Івановичу, чому виникла потреба створення в університеті інноваційного центру?


– Сучасне законодавство не дозволяє університету безпосередньо займатися реалізацією власних розробок, але воно дозволяє створювати центри, які візьмуть цю справу в свої руки. Інноваційний центр і є такою структурою, яка повинна забезпечувати вивід нових технологій на ринок. Самому науковцю займатися впровадженням розробок дуже важко, та і не його це справа, у нього на це просто немає часу. В Україні, на жаль, не діє система патентних повірених, яка могла б захистити саме зерно винаходу з юридичної точки зору. Патенти зазвичай пишуть самі науковці, які дуже легко розкривають головну ідею винаходу, але не можуть захистити її юридично. Це часто призводить до того, що наші винаходи присвоюють собі інші.


– В чому полягає  суть роботи центру?


– Робота центру полягає у створенні в університеті середовища, зорієнтованого на ефективне використання наукового, науково-технічного і технологічного потенціалу навчального закладу з метою розробки, впровадження та промислового освоєння нової техніки, наукової продукції, технологій, матеріалів та інших продуктів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів. Наше завдання також полягає і в тому, щоб залучати до активної дослідницької діяльності в галузі високих та інноваційних технологій науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів, в координації інноваційної діяльності університету заради розвитку та зміцнення наукоємного сектора регіональної та державної економіки, у розвитку та впровадженні інноваційних підходів і методів у навчальний процес. Інноваційний центр має завдання під брендом університету вивести розробки наших науковців на ринок. Це копітка  і довготривала праця.


–  Що вже зроблено на сьогодні?


–  На сьогоднішній день Інноваційний центр встиг взяти участь у низці міжнародних конференцій, ярмарок, виставок, круглих столів, семінарів. Розробили і надрукували буклет «Пропозиції інноваційного центру Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», «Каталог наукових розробок та послуг, що пропонуються для впровадження та використання», провели попередні переговори про співробітництво з низкою українських та закордонних компаній і фірм щодо інноваційних розробок університетських вчених. Створено транскордонний Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина». У межах цього проекту заплановано появу нових видів інноваційного продукту, їх комерціалізація, патентування тощо. У ХНУ імені В. Н. Каразіна виконано за останній рік понад тридцять інноваційних проектів, більшість з яких включено до каталогу наукових та науково-технічних розробок та представлено та виставках у Москві в червні 2011 та Києві в серпні 2011.


–  Хто забезпечує  роботу центру?


–  Працівники центру – це представники різних факультетів та випускники університету.


–  Розкажіть, будь ласка, нашим читачам про плани вашого підрозділу.


–  Зараз ми проводимо сертифікацію одного з пристроїв, після чого будемо здійснювати його впровадження у серійне виробництво. Проведені маркетингові дослідження дали позитивний результат щодо попиту на цей пристрій. У найближчий час планується підписання декількох договорів по госпрозрахунковим тематикам. Сподіваюся, що восени ми отримаємо перше фінансування для виводу на ринок наших розробок. Створюємо науковий парк, бізнес-інкубатор, залучаємо студентів до інноваційної діяльності.