Вівторок, серпня 04, 2020

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Дорослі успіхи юної кафедри

Дорослі успіхи юної кафедри


Вашій увазі розповідь про кафедру екологічної безпеки та екологічної освіти – одну з провідних кафедр природничого напрямку. Непоганий результат для екологів, які всього четвертий рік працюють на цій ниві.
У книзі історії кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти ще мало сторінок. Кафедра працює зі самого початку заснування факультету. Першим її завідувачем був професор О. К. Кузін, заступник директора Українського науково-дослідницького інституту екологічних проблем. А з 2009 року обов’язки завідуючої виконує професор Алла Наумівна НЕКОС.
Сьогодні в колективі кафедри працює чотири доктори наук та п’ять кандидатів наук. Екологія – комплексна дисципліна, яка поєднує у собі багато наукових напрямків. Тому студентам читають лекції доктори хімічних, біологічних, фізико-математичних, географічних наук.
Колектив молодий, завзятий, сповнений сил та нових ідей. Не дивно, що колеги на екологічному говорять про кафедру, як про найініціативнішу та найактивнішу на факультеті. Задоволена її роботою й декан Анна Валеріївна ТІТЕНКО:
– Усі наші кафедри рівноцінні між собою, але кожна має родзинку. Неординарна, зі своїм поглядом кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти. Особливо варто відзначити її науковий потенціал, чималу кількість наукових публікацій. Кафедра дійсно ініціативна й велика заслуга в цьому її очільниці Алли Наумівни Некос.
Підтвердженням цьому є наукова діяльність кафедри. Так А. Н. Некос, яка минулого року стала академіком Міжнародної академії екології та  безпеки життєдіяльності, розробляє новий науковий напрямок у конструктивній географії – трофогеографію та працює над докторською дисертацією.
А. Н. Некос:
– У цій науці переплітаються природні й антропогенні складові навколишнього середовища. Напрямок цікавий, перспективний, пов'язаний із вивченням якості продуктів харчування, безпекою життєдіяльності людей. Ціла плеяда студентів у рамках роботи наукового товариства активно працює у цій сфері, пише наукові роботи. Вони вивчають екологічну якість ґрунтів, фруктової та овочевої продукції. У нас є добре обладнана лабораторія аналітичних екологічних досліджень та навчально-дослідницька лабораторія еколого-токсилогічних досліджень. Там студенти мають змогу проводити свої дослідження.
Алла Наумівна надзвичайно цікаво та із захопленням розповідає про лабораторію. Тому викликаний інтерес змушує мене задовольнити його. І я йду до лабораторій. Там мене зустрічає завідуюча лабораторією хіміко-аналітичних досліджень Алла Генріхівна ГАРБУЗ.
Одразу вражає чистота та акуратність у приміщенні. Хоча об’єктів для досліджень чимало: на столі горою складені овочі, фрукти, коріння, опале листя та ще багато чого.
– І що ж студенти роблять з цими продуктами?
– Вони самостійно проводять дослідження з визначення концентрацій важких металів в овочах, фруктах, лікарських травах тощо. Це досить клопітка робота, адже назбирується близько 700 проб і над кожною потрібно провести до десяти досліджень.
Далі Алла Генріхівна показує мені лабораторне обладнання. Ось стоять мензурки з різними зразками води та роси. Вони чекають на своїх молодих науковців. Працюють сушарки, мікроскопи. А ось найголовніший прилад – атомно-абсорбційний спектрофотометр. Саме за його допомогою студенти визначають концентрацію важких металів у продуктах. У другій лабораторії – камери з дафніями – мікроорганізмами, які є індикаторами забруднення води. Студенти слідкують за їх життєдіяльністю та розмноженням, підтримують потрібне середовище проживання.
Важливість таких досліджень відчуваєш, коли замислюєшся про екологію людини, стан навколишнього середовища, якість продуктів харчування.
Але не тільки овочами та фруктами єдиними! Виявляється, у лабораторіях можна дослідити навіть пил! Наприклад, студент четвертого курсу, голова НСТ факультету Костянтин КУЗНЄЦОВ під керівництвом А. Н. Некос займається вивченням стану атмосферного повітря та якісним складом пилу на територіях лікарень Харкова. Наукова робота Костянтина потім виросте в дипломну. Минулого року студент посів І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
Повертаючись до трофогеографії, варто зазначити, що розвивається вона у двох напрямках. Перший – закономірності накопичення важких металів в рослинній продукції, вирощеній в Україні, другий – вивчення цієї проблеми в інших країнах. Уже досліджено зразки з-понад 15 країн світу, від Китаю та Індії до Великої Британії та США.
На кафедрі розвивається декілька наукових течій. Другий не менш цікавий напрямок курирують доктор біологічних наук проф. А. М. КРАЙНЮКОВА і доц. О. М. КРАЙНЮКОВ. Вони займаються оцінкою якості поверхневих вод за допомогою методу біотестування. Викладачі організовують студентські експедиційні загони, виїжджають на місцевість та відбирають зразки. Далі за допомогою культур дафній визначають токсичність поверхневих вод.
Активно розвивається на кафедрі й третій напрямок – вплив пірогенного фактора на навколишнє середовище. Куратор цього напрямку доц. Ю. В. БУЦ, зараз він працює над докторською дисертацію з цієї теми.
За словами завідуючої кафедрою, паралельно з науковою проводиться й методична робота. На сьогодні створено сім науково-методичних розробок. Уже працюють два нових електронних підручника з нормативних дисциплін. У всеукраїнській серії «Бібліотека еколога» вийшли екологічний словник трьома мовами, підручники «Вступ до фаху», «Загальна екологія та неоекологія», «Моніторинг довкілля» та ін. Узагалі, за чотири роки на кафедрі вийшло шість підручників та навчальних посібників, три з яких із грифом Міністерства освіти.


ПОГЛЯД У ЄВРОПУ


Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти відзначається співпрацею з європейськими вишами. На кафедрі працюють викладачі, які є учасниками міжнародного проекту «Tempus», що має назву «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту». Це проф. А. Н. Некос та доцент  К. Б. Уткіна.
А. Н. Некос:
– Факультет запросили у консорціум із десяти країн. Ми разом із західноєвропейськими партнерами намагаємося у майбутньому готувати спеціалістів відповідного європейського рівня. У січні досить успішно закінчуємо виконання цього проекту. Результатом є розробка навчального плану, декількох дисциплін, випуск трьох підручників тощо. Також викладачі кафедри і факультету пройшли стажування за кордоном.


СТУДЕНТИ ТУТ НАЙКРАЩІ


Наукові студентські роботи дійсно вражаючі! Студенти-екологи досліджують сніг, пил, повітря, воду, ґрунти, овочі та фрукти. Вони активно беруть участь у науковій роботі, яку на факультеті курирує заступник декана з наукової студентської роботи А. Н. Некос. Підтвердженням тому є участь та перемога в різноманітних міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, семінарах, конференціях, наукових читаннях… Пишатися можна й великою кількістю наукових публікацій студентів – минулого року опубліковано понад 96 робіт.
Щорічно на факультеті проходить студентська наукова конференція «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Минулого року в ній взяло участь 110 учасників із 16 вишів України. Кафедра відповідає за проведення цієї конференції, а також Всеукраїнської олімпіади з екології та першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Цікавий факт: у рамках програми «Tempus», починаючи з четвертого курсу, студенти мають змогу слухати лекції англійською мовою. Читає їх доцент кафедри К. Б. Уткіна. Випускниця Юлія Пічугіна: «Мені особливо подобалися ті дисципліни, які викладалися англійською. Вивчаючи їх, я мала змогу покращити свої знання іноземної мови».
Нещодавно в рамках проекту «Tempus» на екологічний приїздили вчені з Центральноєвропейського та Афінського університетів. Вони читали лекції англійською і залишилися задоволеними українськими студентами-екологами.
Для студентів на факультеті діє клуб «Еколог», професорські школи-майстерні. Чотири професори кафедри ведуть такі школи з різних наукових напрямків. Наприклад, професор Ю. Г. ШКОРБАТОВ займається зі студентами вивченням впливу електромагнітних хвиль на клітину. Між студентами та викладачами тут чудові партнерські стосунки. У навчанні на кафедрі повний порядок – давно відпрацьовані технології: тестовий контроль складається із шести частин. Алла Наумівна показує тестові контрольні завдання. Тести різні за структурою та рівнями складності. Але створені так, аби дійсно виявити рівень студентських знань. Ще одне нововведення – це електронне тестування. Тепер у новому комп’ютерному класі студенти можуть оперативно пройти опитування.


ЛІТО ЕКОЛОГА


Літня практика для студента – невід’ємна частина навчального процесу. А у екологів вона особлива. На першому та другому курсах практики проходять у два етапи. Майже всі викладачі кафедри беруть участь у літніх польових практиках. Студенти виконують польові дослідження, займаються дешифруванням аерофотоінформації. Потім практика переміщається до Криму, де студенти досліджують місцеві ландшафти. На другому курсі літня практика запрошує екологів до заповідних зон Карпат, але це вже на другому етапі. А на першому етапі ландшафтно-екологічної практики другокурсники вивчають антропогенні ландшафти Харкова.
Мені пощастило побувати на занятті другокурсників, які щойно повернулися з польових екологічних досліджень. Їхня бригада № 3 досліджувала інтенсивність руху транспорту на вулиці Героїв Праці. Тепер вони складають картосхеми та пояснювальні записки про екологічну ситуацію, яка склалася на досліджуваній території.
Аліна СВИСТУНОВА, ДЕ-21:
– Практика дає нам нові знання та стимул. Завдяки теоретичним знанням ми здобули практичні навички. Так, дослідили, що за годину по вулиці Героїв Праці проїздить 1964 легкових авто та 348 вантажівок.
Сьогодні бригада № 3 досліджувала екологічний стан на Салтовці, а завтра на них чекає Олексіївський масив.
Спілкуючись із Аллою Наумівною, я з’ясувала, що також на кафедрі педпрактику проходять магістри. Щодо третьокурсників, то в них влітку – практика на виробництвах.


НА МАЙБУТНЄ


За чотири роки на кафедрі зроблено чимало: виграно міжнародний грант, випущено шість підручників та навчальних посібників, завершено ремонт. Також цього року на кафедрі захистила кандидатську дисертацію перша її здобувач М. Боярин. Це справжні важливі досягнення.
Зупинятися на досягнутому викладачі та студенти кафедри не збираються. Уже цього навчального року поступово розвиватиметься новий напрямок – радіоекологія, який очолює проф. М. М. ПЕЛІХАТИЙ. Студенти почнуть вивчати радіоактивне забруднення міста, тому, як наслідок, з’являться свіжі наукові роботи.
А. Н. Некос:
– У минулому навчальному році ми затвердили на кафедрі три нові спеціалізації: «Прикордонний екологічний контроль», «Екологічна безпека» та «Екобіотехнологія». Особливо варто відзначити екологічну безпеку, яка є сьогодні сучасною й актуальною спеціальністю. У перспективі на кафедрі розвиток інноваційної діяльності. Запроваджує цю роботу директор Інноваційного центру університету К. І. КУЧЕРОВ.
За чотири роки свого існування кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти продемонструвала високий рівень професіоналізму. Так тримати!


Т. ВАСИЛЕЦЬ, наш кор.