Вівторок, травня 17, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Біологічний факультет


Вся діяльність факультету – навчальна та наукова – спрямована на сучасну професійно-практичну підготовку фахівців –біологів, що забезпечує їх конкурентноспроможність і максимальні можливості працевлаштування.
Факультет постійно розширює перелік нових спеціалізацій з перспективних напрямків біологічної науки. Планується відкриття додаткових спеціалізацій: біоекологія, іхтіологія, аквакультура, фітодизайн, психофізіологія, генна інженерія та інші. Ведеться активна робота з ліцензування нової спеціальності „Лабораторна діагностика біологічних систем”. Відкриті лабораторії клітинних технологій тварин і рослин.

У 2009-2010 навчальному році факультет продовжував впровадження інноваційних освітніх технологій. На загальноуніверситетському конкурсі кафедр на найкраще науково-методичне забезпечення навчального процесу дві кафедри посіли І місце у різних номінаціях.

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології студентка 2 курсу Бондарєва А. отримала диплом за найкращу теоретичну підготовку. А студент 4 курсу Дідух Д. посів ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Значна кількість студентів залучається до наукової роботи з 1 та 2 курсів, виконуючи навчально-дослідницькі роботи під час навчально-польових практик з ботаніки та зоології на біостанції. В цьому році студенти-біологи брали участь у 26 студентських наукових конференціях.

Студентське наукове товариство разом з аспірантами щорічно організують і проводять Міжнародну конференцію молодих науковців „Біологія: від молекули до біосфери”, представництво учасників якої з кожним роком розширюється. Крім того, на факультеті відбулося ще три міжнародні наукові конференції: „International Antarctic Conference І АС 2009”, V Міжнародна конференція Українського герпетологічного товариства, ІІ Міжнародна конференція, присвячена пам’яті проф. О.П.Крапівного. Біологічний факультет проводить велику природоохоронну роботу. Так, завдяки зусиллям викладачів та науковців було створено Національний природний парк „Дворічанський”. Активно діє студентський Загін охорони природи.

Факультет розширює зв’язки з різними вітчизняними та зарубіжними навчальними і науково-дослідчими закладами. Так, у цьому році студентки-п’ятикурсниці Жуйкова А. та Ротань О. стажувалися згідно програми обміну студентів у Німеччині в університеті Дуйсбург-Ессен (м. Ессен).


Доц. Л. І. ВОРОБЙОВА, декан біологічного факультету.