Субота, серпня 15, 2020

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Кадри вирішують все!


ВІД РЕДАКЦІЇ: Кафедра економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету за результатами минулого навчального року посіла перше місце серед кафедр гуманітарного профілю у загальноуніверситетському рейтингу кафедр.
З історії… Свою історію кафедра економічної теорії та економічних методів управління веде з часів заснування Харківського університету у 1804 році. Саме тоді на факультеті правознавства припускалося викладати курс політичної економіки. З цією метою керівництво університету запросило німецького професора Людвіга фон Якоба. Він створює кафедру політичної економії та дипломатії, а пізніше - кафедру політичної економії та статистики, з якої 1835 р. виділяється самостійна кафедра політичної економії.
У ХІХ столітті на кафедрі працювали великі вчені–економісти: Г. М. ЦЕХАНОВЕЦЬКИЙ, В. Ф. ЛЕВИТСЬКИЙ, серед студентів яких був видатний вчений–економіст і державний діяч М. І. ТУГАН–БАРАНОВСЬКИЙ. З 1934 р. кафедра, очолювана проф.. О. П. МАМАЛУЄМ, стала загальноуніверситетською, зберігши підготовку спеціалістів на економічному факультеті. У цій якості вона забезпечувала кваліфікованими кадрами викладачів політичної економії всю Україну. У другій половині 70–х рр. діяльність кафедри виходить на міжнародний рівень. Її викладачі читають лекції і готують кадри на Кубі, в Алжирі, Мозамбіці. У 1991 р. загальноуніверситетська кафедра політичної економії розділилася на кафедри економічної теорії та економічної теорії і економічних методів управління економічного факультету. Робота останньої кафедри полягає у підготовці бакалаврів та магістрів за спеціальністю «економічна теорія».
Кафедра у ХХІ столітті. Сьогодні кафедра економічної теорії та економічних методів управління, котру очолює член кореспондент НАН України А. А. ГРИЦЕНКО, налічує дев'ять докторів наук, професорів, шість кандидатів наук, доцентів та молоді кадрами із числа випускників спеціальності «економічна теорія». Кафедра - випускаюча Фундаментальна економіко–теоретична підготовка її випускників дозволяє їм успішно працювати не тільки викладачами, але і у різних сферах економічної діяльності. Так, наприклад, випускник В. І. СУСЛОВ обіймав посаду міністра економіки в уряді України, І. М. АКІМОВА – заступника голови адміністрації президента України, О. Л. ЯРЕМЕНКО – очолює відділ Національного банку України та ін..
Ніна СІМКІНА, аспірантка першого року навчання кафедри: «Я тільки цього року закінчила університет і вступила до аспірантури на рідну кафедру. Враження від п’яти років навчання тільки найкращі. Саме навчаючись на цій кафедрі я знайшла себе, можна сказати, своє місце у житті. Саме ця кафедра складається з викладачів - найвищих професіоналів. Хочу продовжувати працювати на кафедрі, розробляючи науковий напрямок зв’язків людей і капіталу».
Через рік покинуть університетські стіни нинішні п’ятикурсники: Каміла НАЗИРОВА, Маша СЛАТЕНЬКОВА, Мар’яна МАМАЄВА, її прекрасні вихованці і нинішня гордість. Активну участь у студентському самоврядуванні та СНТ беруть молодшокурсники. Олег КОПЄЙКА, третьокурсник: «У нас активно працює студентська рада, діє студентська профспілка. Рівень студентської наукової діяльності досить високий. Використовуємо різноманітні форми роботи - від тематичних зустрічей з видатними ( нещодавно у нас на кафедрі відбулася зустріч із американським професором) до участі у різноманітних наукових конкурсах. Зараз на кафедрі навчається 15 аспірантів, два докторанта та вісім здобувачів.
Кафедра постійно розширює свої міжнародні контакти з науковими і навчальними закладами Польщі, Канади, США та ін. країн. Постійно поновлюється теоретична база кафедри. Тільки за минулий рік викладачами кафедри опубліковано близько трьох монографій, десять навчально–методичних посібників, проведено ряд методологічних та наукових семінарів.
С. В. ТЮТЮННИКОВА, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління: «Викладачі кафедри читають фундаментальні дисципліни з економічної теорії та авторські курси як на спеціальності так і на економічному факультеті в цілому. Потенціал викладачів кафедри дозволяє писати якісні монографії підручники, брати участь в складанні стандартів, проводити наукові конференції та симпозіуми. Гадаю, перше місце у рейтингу кафедр ми заслужили дякуючи саме могутньому колективу кафедри. Очевидно, справді кадри вирішують все! До впровадження Болонського процесу, ставимося критично. Ми руйнуємо стару ефективну навчальну систему, що відрізнялась глибиною та комплексністю підготовки кадрів, і поки що не маємо нової – більш ефективної та конкурентоспроможної».
Можно ще багато позитивного відзначити у діяльності кафедри-переможця. Серед такого позитиву і висока ефективність інституту кураторства. Володимир АЙВАЗОВСЬКИЙ, другокурсник економічного факультету: «Ми постійно проводимо культурно-масові заходи на кафедрі. Часто їздимо на екскурсії. Наші наставники постійно нас стимулюють до активного громадського життя».


Вікторія ЖЕДЕНКО, наш кор..