Вівторок, травня 24, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

З перших вуст. ФКН

 

Від 30 до 786 студентів

Проф. В. Т. ЛАЗУРИК, декан факультету комп'ютерних наук:


Наш факультет  відкрито в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 7 серпня 2001 р. у складі трьох кафедр: кафедри штучного інтелекту та інтерактивних систем, кафедри моделювання систем і технологій і кафедри електроніки і управляючих систем. Історія створення факультету комп'ютерних наук тісно пов’язана із діяльністю механіко-математичного і  фізико-технічного факультетів. У вересні 2000 р. в Харківському національному університеті був створений Інститут високих технологій, до якого увійшли фізико-технічний факультет і відділення комп'ютерних наук. Директором інституту високих технологій став академік проф. М. О. АЗАРЕНКОВ, завідувачем відділення комп’ютерних наук – доц. О. Ф. ЦЕЛУЙКО. У грудні 2006 р. на посаду декана був висунутий проф. Л.С. СОРОКА. Період з початку 2007 до кінця 2008 р. став визначальним для подальшого розвитку факультету комп'ютерних наук: почали активно працювати органи студентського самоврядування факультету, як самостійні організації. Розпочав роботу центр інформаційних технологій з надання освітніх послуг. При центрі організований Інтернет-клуб, який надає можливість доступу до світових електронних ресурсів. На сьогодні факультет очолює доктор фізико-математичних наук, проф. В.Т ЛАЗУРИК.

…Останніми роками факультет значно розширив напрями підготовки фахівців, суттєво збільшив свою матеріально-технічну базу, наростив темпи проведення науково-дослідних робіт. Оновлено і постійно поповнюються лабораторні практикуми з багатьох дисциплін. Обладнані сучасною комп'ютерною технікою класи. Велика робота проведена з розширення напрямів підготовки фахівців за новими спеціальностями: на сьогодні факультет веде підготовку фахівців за чотирма спеціальностями – 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Факультет співпрацює з провідними науковими установами України, такими як Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Науковий фізико-технологічний центр МО та НАН України, Національне космічне агентство України тощо. На базі цих комплексів студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики.

Кількість студентів факультету зросла з 30 осіб у 2001/2002 навчальному році до 270 осіб у 2009/2010, а зараз у 2019/2020 навчальному році на факультеті навчаються 786 студентів. За весь час існування факультету дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра отримали понад 1000 випускників. Випускники факультету комп’ютерних наук працюють у різних наукових установах та ІТ-компаніях України та всього світу.

Дисциплінований і вимогливий

ВІД РЕДАКЦІЇ. Одним із найкращих випускників факультету комп’ютерних наук є СЕМЕНКО Євгеній Олександрович, випускник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій.


Євгеній вступив на факультет у 2011 р., а завершив навчання у  2017 р., захистив магістерську роботу, отримав кваліфікацію «Професіонал із організації інформаційної безпеки.  Далі асистент, викладач вищого навчального закладу» зі спеціальності «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». До навчання ставився сумлінно, постійно підвищував свій професійний рівень.

Вже третьокурсником Євгеній активно почав займатися науковою роботою під керівництвом професора ЗАМУЛИ О.А. Опублікував 5 наукових статей (одна – у виданнях, що входять до бази Scopus), брав участь у роботі багатьох наукових конференцій, олімпіадах та конкурсах в галузі захисту інформації. Отримував стипендію Президента України у 2014-2015 н.р.; був стипендіатом конкурсу для студентів і молодих вчених благодійного фонду Юрія Сапронова, 2015-2016 н.р.; вигравав грант на навчання у Франції по програмі “Erasmus Mundus” на 2016-2017 н. р. Сьогодні Євгеній Олександрович продовжує навчання в Universite Nice Sophia-Antipolis у Франції та успішно працює в ІТ-компанії за спеціальністю.

Євгеній успішно поєднував навчання, наукову та громадську роботу. Отримав рекомендацію кафедри безпеки інформаційних систем і технологій та Вченої ради факультету комп’ютерних наук на вступ до аспірантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Вимогливий до себе, володіє високою культурою спілкування, користується авторитетом серед студентів та викладачів. Завдяки своїм здібностям, умілій організації праці, дисциплінованості та моральним якостям наш герой зробив вагомий внесок у підтримання іміджу факультету комп’ютерних наук та університету на гідному рівні та, безперечно, є одним з найкращих випускників.