Середа, травня 25, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Інтерв’ю в номер

Нові завдання і виклики

ВІД РЕДАКЦІЇ. Як ми вам і обіцяли, вміщуємо розмову із новопризначеним ученим секретарем університету (див. №4 за 10 березня 2015) Наталією Анатоліївною  ВІННІКОВОЮ.


- Шановна Наталіє Анатоліївно, зупиніться, будь ласка, на завданнях, які стоять перед університетським загалом у світлі імплементації  Закону  України «Про вищу освіту».


- Перш за все, відзначу, що у зв’язку з імплементацією ЗУ «Про вищу освіту» перед колективом університету постають завдання системних змін і підходів не тільки до навчального й наукового процесів, а й у сфері управління.  Суттєво посилюється роль Вченої ради (див. ст. 36 ЗУ «Про вищу освіту»). Фактично Вчена рада вищого навчального закладу стає головним колегіальним органом  управління і центром вироблення рішень, майже з усього спектру питань: від тих, які традиційно належали до сфери повноважень Вченої ради, наприклад, конкурсні справи, кадрові питання, присвоєння вчених звань, до нових: «ухвалення  рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах зразка»; «затвердження зразка та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразка порядку виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів; ухвалення «остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання» тощо (див. п.2, ст. 36 ЗУ «Про вищу освіту»).
Для переходу на нові «колії» і принципи роботи як Вченої ради, так і Університету в цілому, необхідним є створення нормативної бази, яка має відповідати чинному законодавству.


- Перші кроки вже зроблено…


- Так, перші невідкладні кроки вже зроблено, а саме: розроблено і затверджено Регламент роботи Вченої ради університету (введено в дію наказом ректора №0114-/31 від 28.01.2015) і Положення про діяльність комісій Вченої ради (введено в дію наказом ректора 0114-1/32 від 28.01.2015). Зазначу, що цей крок - не данина формалізму. Регламент Вченої ради, є не просто регуляторним актом, а нормативно-правовим механізмом забезпечення порядку підготовки і ухвалення рішень. Адже від якості схвалюваних рішень (чи то ухвалення бюджету Університету, чи рекомендація до друку навчально-посібника, чи присвоєння вченого звання) залежить не тільки навчально-науковий і робітничий процес, а й авторитет нашої університетської громади в академічному середовищі.
Для організаційного і технічного забезпечення діяльності Вченої ради створено Службу Ученого секретаря. Поки що це невеликий  підрозділ із трьох осіб (включно зі мною). Сподіваюсь, що в майбутньому вдасться залучити до роботи молодих працівників зі знанням англійської і навичками у сфері он-лайнових комунікацій. Вимоги часу і законодавства такі, що маємо забезпечувати впровадження веб-технологій у всі сфери діяльності Університету.


- Чи діє сторінка Вченої ради на веб-сайті Університету?


- За підтримки Центру веб-комунікацій ми поступово наповнюємо сторінку Вченої ради на веб-сайті Університету. Тепер на ній розміщено чинний склад Вченої ради, контактна електронна адреса, документи, що регулюють діяльність Вченої ради (Регламент, Положення про комісії Вченої ради, рішення Вченої ради, план-графік засідань), контактна інформація Служби Ученого секретаря. Окремо слід відзначити рубрику «Документи на звання». В ній розміщено інструктивний супровід, перелік і зразки оформлення документів, необхідних для проходження процедури присвоєння вчених звань, чинна нормативна база, довідкова інформація. У такий спосіб намагаємось оптимізувати для наших доцентів і професорів процедуру підготовки документів на присвоєння вчених звань. Адже на власному досвіді знаю, на яке бюрократично-паперове пекло перетворюється цей процес.


- На чому зосереджені найближчим часом?


- У майбутньому плануємо максимально полегшити усі процедури, пов’язані з підготовкою документів, які подаються до Вченої ради, шляхом переведення їх на он-лайнові механізми. Перші кроки у цьому напрямку, а саме створення електронної розсилки порядку денного і проектів рішень членам Вченої ради, мають схвальні відгуки. Члени Вченої ради, по-перше, поінформовані, а по-друге, мають час для розгляду питань і внесення пропозицій. У планах є створення на сторінці Вченої ради або на головній сторінці веб-сайту Університету рубрики «Громадське обговорення» для розміщення проектів найважливіших документів, які регулюють діяльність Університету, для того щоб працівники й студенти могли активніше долучатися до вироблення управлінських рішень. Якщо таку ідею буде підтримано членами Вченої ради, то за допомогою Центру веб-комунікацій ми такий проект зробимо. У цьому контексті перед нами також постає завдання контролю за належним рівнем он-лайнового супроводу роботи спеціалізованих вчених рад, які функціонують в Університеті, оскільки вже найближчим часом вступить у дію нормативна вимога розміщення на веб-сторінках спеціалізованих вчених рад текстів дисертацій, авторефератів, відгуків офіційних опонентів. 
Комплексної роботи потребує упорядкування архіву атестаційних справ, протоколів засідань Вченої ради, реєстраційних книг, який накопичувався в Університеті з 1960-70 років ХХ ст. Це величезний масив документів, який необхідно упорядкувати й описати. Це завдання буде виконуватися поетапно, оскільки вимагає часу і кадрових ресурсів.
У спектрі моїх наукових інтересів є теорія і практика ухвалення політичних рішень, а також сучасні моделі політичного управління. Таким чином, адміністративні обов’язки в чомусь перетинаються з моїми дослідницькими пошуками.


- Дякуємо за розмову.


Л. ТИМАРСЬКА.