Середа, липня 06, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Щоб Ви знали!

Щоб Ви знали!

Лише цифри і факти


На восьми кафедрах економічного факультету працює понад 100 професорів, доцентів, викладачів. Наявний науково-освітній потенціал дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих економістів і менеджерів, які повністю затребувані на національному ринку праці.

***

У 2013 р. першокурсниками денної форми навчання економічного факультету стали 323 студента, це приблизно у 1,5 рази більше, ніж у попередньому році. А всього на усіх формах навчання на факультеті налічується близько 2000 студентів.

***

Учені факультету постійно виконують науково-дослідні роботи, що мають важливе значення для розвитку національної економіки. На економічному сформувалися та плідно розвиваються визнані світовою та вітчизняною спільнотою наукові школи, якими керують: член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, проф. А. А. Гриценко, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, проф. В. П. Бабич, Заслужений професор ХНУ імені В. Н. Каразіна, доктор економічних наук, проф. В. В. Глущенко та інші відомі вчені-економісти.

***

На економічному багато років успішно функціонують аспірантура і докторантура, діють дві спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Ради здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для вищих навчальних закладів України та інших державних і приватних установ і організацій. Серед випускників економічного факультету нашого університету - працівники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України, відомі вчені та успішні бізнесмени.

***

Успішно розвивається дистанційне навчання: з 2012/2013 навчального року впроваджені дистанційні технології навчання на 4-х магістерських спеціальностях: «Фінанси і кредит», «Банківська справа», «Прикладна економіка» та «Адміністративний менеджмент». Економічний факультет стрімко виходить на світовий ринок освітніх послуг: впроваджено англомовне навчання іноземних студентів за магістерськими програмами «Прикладна економіка» та «Адміністративний менеджмент».

***

26 березня 2012 р. було підписано «Договір про реалізацію спільної програми освіти бакалаврів з напрямку підготовки «Менеджмент» між Харківським університетом та Політехнічним університетом в Лодзі. А уже в 2013 році семеро студентів економічного факультету Каразінського протягом семестру навчалися на факультеті організації та менеджменту Політехнічного університету Лодзі з метою подальшого отримання диплома бакалавра даного університету одночасно із дипломом бакалавра економічного факультету нашого університету.