Захисти

Друк

Уроки скромності


Скромність прикрашає людину. А 3 липня у стінах нашого університету скромність як предмет дослідження прикрасила кандидатську дисертацію Віри Олександрівни ТУРЧЕНКО, аспірантки кафедри англійської філології факультету іноземних мов.

Близько трьох років кропіткої роботи - так «народилася» дисертація з теми «Когнітивно-комунікативні характеристики концепту СКРОМНІСТЬ в англомовному дискурсі XIV-XXІ століть». Роботу було виконано на кафедрі методики та практики викладання іноземної мови під керівництвом проф. І. С. ШЕВЧЕНКО. «Своєму успішному захисту я завдячую науковому керівникові. Ірина Семенівна - відомий науковець... Ми почали працювати разом ще з четвертого курсу. У Ірини Семенівни я писала і курсову, і магістерську роботи», - розповідає аспірантка. Блискучий захист, на думку Віри Олександрівни, це також і заслуга факультету: тут створені всі умови для проведення наукових досліджень.

Офіційними опонентами виступили проф. А. М. ПРИХОДЬКО, доктор філологічних наук, завідувач кафедри германської філології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та доц. Т. А. КРИСАНОВА, кандидат філологічних наук, кафедра практики англійської мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Вчена рада вказала на актуальність теми та подальші перспективи дослідження. Захист дисертації Віри Олександрівни Турченко пройшов успішно!

А це уривок з дисертації: «…Тема дисертаційної роботи пов’язана з дослідженням концепту СКРОМНІСТЬ, що належить до лінгвокультурних концептів і змінюється з розвитком соціуму, культури і норм моралі. Важливим є те, що СКРОМНІСТЬ проявляється лише в процесі комунікації по відношенню до інших (а саме те, як людина поводиться, її манери, зовнішній вигляд та ін.), це зовнішній прояв внутрішньої чистоти та покірності. Ми досліджуємо концепт СКРОМНІСТЬ як в плані синхронії, так і в діахронії, починаючи з 14 ст. і до поч. 21 ст. Необхідно зазначити, що практична частина дисертації починається з опису концепту у Вікторіанську добу (19 ст.). Саме Вікторіанська мораль, що формує унікальну систему цінностей, висуває СКРОМНІСТЬ на перший план серед усіх інших чеснот епохи, пов’язуючи її з оцінкою жінки в суспільстві. Результати дослідження доводять, що починаючи з 14 ст. і до 19 ст. включно відбувається еволюція концепту СКРОМНІСТЬ (тобто змістове розширення), а в 20-21 ст. відбувається інволюція (змістове стискання), тобто з моральної цінності в 14-19 ст. СКРОМНІСТЬ трансформується в антицінність в 20-21 ст.».


К.НОВІКОВА.