Премії

Друк

Державну премію України

в галузі науки і техніки 2013 року присуджено Указом Президента від 23 серпня 2014 року професору кафедри ядерної та медичної фізики фізико-технічного факультету Каразінського університету Євгену Олександровичу БАРАННИКУ у складі творчого колективу науковців за роботу «Прилади і засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку». ЧИТАЙТЕ у наступних номерах розмову із Євгеном Олександровичем. Не пропустіть.

ЩОБ ВИ ЗНАЛИ. Є. О. Баранник - професор кафедри ядерної та медичної фізики фізико-технічного факультету університету, член докторської спеціалізованої Вченої ради факультету зі спеціальності «Біофізика», член редколегії журналу «Біофізичний вісник», автор понад 130 наукових публікацій, у тому числі шести патентів на винаходи. До основних напрямів наукового дослідження професора належать медична фізика, акустика та фізика твердого тіла.