Премії

Друк

Премії

Державну премію України


у галузі науки і техніки присуджено за 2012 рік у складі творчого колективу за цикл наукових праць «Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення» старшому науковому співробітнику кафедри ядерної та медичної фізики фізико-технічного факультету Сергію Петровичу ФОМІНУ та співавторам — випускникам факультету.

Сергій Петрович Фомін — кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник кафедри ядерної та медичної фізики фізико-технічного факультету, до сфери наукових інтересів якого належать квантова електродинаміка, взаємодія частинок високих енергій з речовиною, нові ядерно-енергетичні системи. Серед досягнень науковця — теоретично передбачений та експериментально підтверджений ефект придушення випромінювання в тонкому шарі речовини (ефект Терновського-Шульги-Фоміна).

Державна премія України в галузі науки і техніки — щорічна державна нагорода, заснована у 1969 р. ― присуджується за наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, природничих та технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес та утверджують авторитет вітчизняної науки у світі. Вітаємо!