Університетська продукція

Друк

Університетська продукція

Перша в Україні

Двотомний навчальний посібник «Динамика научного познания» – перша в Україні праця, в якій аргументовано показано, як в історії науки висвітлюються найважливіші питання сучасної філософії. А поняття фундаментальних основ науки є актуальною проблемою і природознавства, і філософії науки. Достоїнство цього видання ще й в тому, що воно підготовлено на основі першоджерел – праць класиків науки. Доктор філософських наук, професор ПУГАЧ Борис Якович, автор понад 120 наукових праць і десяти монографій, зарекомендував себе як автор видань, що визнані міжнародним співтовариством. Королівське товариство Великої Британії відзначило його труд про наукову творчість Майкла Фарадея Почесною письмовою подякою, а Посольство Франції в Україні висловило Б. Я. Пугачу подяку за видання книги «Парадигма Евариста Галуа».

Автори двотомного навчального посібника (Б. Я. Пугач, Н. Б. Пугач) використали величезний науковий апарат, адже кожен розділ нараховує від 30 до 170 бібліографічних посилань. Не випадково видання визнано базовим навчальним посібником для студентів університетів України з курсів філософії, філософії науки і техніки, історії медицини, історії мікробіології та ін. А науковим редактором ємного за змістом і яскравого за формою викладення видання є світлої пам’яті Ілля Іванович ЗАЛЮБОВСЬКИЙ. І його висока оцінка праці університетського науковця є ще одним аргументом на користь того, щоб ми з вами взяли в руки це видання і отримали інтелектуальну і естетичну насолоду від справжнього. Наклад в 1000 примірників віддрукувала Харківська книжкова фабрика «Глобус» на кошти мецената В. Г. Кононенка.

О. ДЕУС.