Геолого-географічний

Друк

Сьогодні геолого-географічний – це близько 700 студентів та аспірантів за всіма формами навчання, понад 50 викладачів разом із сумісниками (у тому числі – 15 докторів наук, професорів), понад 30 осіб навчально-допоміжного персоналу і понад 20 працівників науково-дослідної частини. Останніми роками викладацький склад значно омолодився за рахунок залучення талановитої молоді.

Шість кафедр (три – географічні, три – геологічні) працюють за сучасними технологіями, постійно оновлюють навчальні плани відповідно до вимог сьогодення, створюють студентам всі умови для успішного навчання, наукової роботи і творчого розвитку. Визначальною особливістю навчальних планів геологів і географів є цікаві і змістовні навчальні практики, які проводяться на двох базах у Харківській області, і виробничі практики у всіх регіонах України і за кордоном. Наші студенти успішно виступають на студентських наукових олімпіадах, конференціях, конкурсах, багато з них мають власні наукові публікації. Талановиті випускники щороку запрошуються до аспірантури, три кафедри мають докторантуру, при факультеті відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій.

Геолого-географічний факультет має широкі міжнародні зв’язки з вісьмома університетами далекого зарубіжжя й більш ніж 20 вузів Росії, Білорусі, Молдови та інших країн СНД. Практикується обмін студентами і викладачами з зарубіжними університетами. Традиційно щороку проводимо Міжнародні науково – практичні конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Регіон: суспільно – географічні аспекти» та наукова конференція пам’яті проф. Г.П. Дубинського.


Проф. К. НЄМЕЦЬ,
декан геолого-географічного факультету