Фізико-енергетичний

Друк

Факультет створений у 2001 році спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Президії Національної академії наук України.

Фізико-енергетичний факультет готує висококваліфікованих фахівців у галузі традиційних та новітніх технологій отримання, перетворення та використання різних видів енергії за спеціалізаціями: «Інформаційні технології в енергетиці», «Нетрадиційні джерела та екологія», «Теплофізика».

Наші вихованці можуть працювати у провідних наукових, науково-виробничих і виробничих установах і організаціях різних форм власності, а також на енергогенеруючих і енергорозподільчих підприємствах України.

Вони мають право також бути викладачами у вищих навчальних закладах, ліцеях та коледжах. Діяльність випускників факультету пов’язана з вивченням і використанням як традиційних джерел теплової та гідроенергії, так і сонячної, вітрової, водневої, геотермальної та інших видів відновлюваної енергії, а також атомної і термоядерної енергії.

Випускники факультету – висококваліфіковані фахівці з фізичних, фізико-хімічних та математичних основ моделювання процесів енергоперетворення і складних енергосистем, а також в галузі комп’ютерного керування енергокомплексами та наукоємним технологічним обладнанням.

Усі випускники забезпечуються роботою. Отримавши диплом бакалавра або магістра, є можливість продовжити навчання в магістратурі або аспірантурі університетів України, Росії, США, Німеччини, Канади, Японії та інших країн світу.

Проф. К. НЄМЧЕНКО, декан фізико-енергетичного факультету.