ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Друк

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ


здійснює підготовку фахівців за напрямом «Філологія» та спеціальностями «Іноземна мова та література», «Переклад». Студенти навчаються за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

На факультеті викладаються англійська, німецька, французька, іспанська, китайська, а також італійська та японська мови. Вивчаються фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни.

Студенти мають можливість навчатися за грантами у закордонних університетах і покращувати знання у Харкові: у Будинку Нюрнберга, Французькому центрі та Інституті Конфуція. У нас є комп’ютерні класи з виходом в Інтернет та єдиний в Україні клас синхронного перекладу. У навчанні використовуються сучасні інформаційні технології.

Активним є культурне життя нашого колективу: це – студентська та викладацька художня творчість, святкові вечори, дні факультету та кафедр, це вагомі спортивні досягнення студентів, призові місця у конкурсах Alma Mater та «Красуня університету».

Ми пропонуємо такі форми навчання: денну, заочну, паралельну та перекваліфікацію (другу вищу освіту). Випускники мають право роботи з двома і більше іноземними мовами, адже на факультеті існує можливість вивчення інших іноземних мов згідно ліцензії як додаткова платна послуга з освіти. Наші випускники – це блискучі викладачі, які працюють у навчальних закладах різних рівнів, науковці, відомі журналісти, діячі культури, перекладачі, співробітники дипломатичних представництв та відділів міжнародних зв’язків, управлінці фірм у нашій країні та поза її межами.
Телефон для довідок: (057) 707-52-47, е-mail: іnуаz@univer.кhаrкоv.uа, сайт: http:/www-foreign. univer.кhаrкоv.uа/іndeх_uа.htm


Проф. В. ПАСИНОК, декан факультету іноземних мов.