ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Друк

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ


Наш факультет сьогодні – це близько тисячі студентів, що навчаються на денному та заочному відділеннях, отримують другу вищу освіту; це наукові школи та напрямки «Психологія пам’яті», «Психологія статево-рольових відмінностей», «Психологія індивідуального досвіду», «Онтоінвайєроментальна педагогіка»; це 10 докторів та 29 кандидатів психологічних та педагогічних наук; це дослідження у сучасних галузях психології та педагогіки: етнопсихологія, психологія девіантної поведінки, клієнт- центрована психотерапія, екологічна психологія, психологія маркетингу та реклами, психологія груп, психологія розвивальної освіти та ін.

До складу факультету входять чотири кафедри: кафедра загальної психології, кафедра прикладної психології, кафедра психологічного консультування і психотерапії, кафедра педагогіки та дві навчально-дослідні лабораторії: лабораторія психодіагностики та лабораторія психології розвитку, центр креативної педагогіки.

А ще факультет сьогодні – це активні студенти: студентське наукове товариство, щорічна студентська конференція «Вектори психології», студентський психологічний клуб «Час і ми».
Щорічно факультет проводить наукові конференції з різної тематики. В цьому році факультет готується до святкування 50-річчя кафедри загальної психології нашого університету та 110-річчя від дня народження її першого завідувача – видатного вітчизняного психолога професора П. І. Зінченка.

Наші випускники сьогодні – це висококваліфіковані робітники, які займаються дослідницькою роботою, консультативною, викладацькою діяльністю. Вони працюють в різних сферах: освітніх та наукових закладах, установах з підбору кадрів, психологічних консультативних службах, правоохоронних органах, в галузі бізнесу (менеджмент, управління персоналом, маркетинг, реклама), соціальних організаціях, на телефоні довіри.


Проф. Н. КРЕЙДУН, декан факультету психології.