ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Друк

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК


Факультет комп’ютерних наук готує висококваліфікованих розробників програмного забезпечення, програмістів, системних аналітиків і адміністраторів, фахівців у галузі комп’ютеризованих систем управління, безпеки інформації, використання інформаційних технологій в експериментальних дослідженнях та комп’ютерному моделюванні.

У структурі факультету п»ять кафедр: моделювання систем і технологій (зав. каф. проф. Лазурик В.Т.); теоретичної та прикладної системотехніки (зав. каф. доц. Шматков С.І.); безпеки інформаційних систем і технологій (зав. каф. проф. Рассомахін С.Г.); електроніки і управляючих систем (зав. каф. доц. Стєрвоєдов М.Г.); штучного інтелекту та програмного забезпечення (зав. каф. проф. Куклін В.М.).

Факультет має сучасні комп’ютерні класи, добре обладнані лабораторії. Іногородні студенти за бажанням забезпечуються гуртожитком в екологічно безпечній «зеленій зоні» міста.

Термін навчання на факультеті складає 4 роки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та 1 рік за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» та «спеціаліст».

Випускники факультету затребувані у провідних наукових, проектних, науково-виробничих центрах України та інших країн світу, а також у фірмах і організаціях будь-якої галузі та форми власності. Виробнича діяльність наших випускників пов’язана зі створенням, модифікацією та адмініструванням мережевих баз даних та інформаційних систем, а також із забезпеченням Інтернет-технологій, упровадженням комп’ютерного управління та новітніх інформаційних технологій в різних галузях науки, техніки і суспільства.


Проф. В. ЛАЗУРИК, декан ФКН.