Пошук продовжується

Друк

Пил архівів

 

Пошук продовжується


У ЦНБ на вулиці Університетській 23 продовжується робота з розшуку і упорядкування архівних фондів. Виявлені групою спеціалістів університету архівні документи стосуються історії університету та його установ і охоплюють період з початку XIX століття до 60-х рр. ХХ століття. Старе книгосховище довгі роки старанно зберігало архіви профільних підрозділів Харківського університету: фундаментальної бібліотеки, інститутів, факультетів і кафедр. Численними є діловідні документи Товариства дослідників природи при Харківському університеті: протоколи засідань, запрошення, записки, листи - друковані і рукописні.


Більшість із розібраних документів розповідають саме про історію фундаментальної наукової бібліотеки університету. Щодня тиша читальної зали порушується, члени дослідницької групи – бібліотечні працівники і історики, струшуючи «пил віків», виймають ділову переписку університетських бібліотекарів, читацькі формуляри відомих професорів, рукописні систематичні каталоги бібліотеки, листи з сургучними печатками. Перед науковцями стоїть непросте завдання датування і атрибуції, стандартизованого описування документів за сучасними стандартами архівної та бібліотечної справи.


Учасники дослідницької групи – працівники Центру краєзнавства ХНУ ім. В. Н. Каразіна, аспіранти і магістранти кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ. Наукове керівництво роботою здійснює директор Центральної наукової бібліотеки ХНУ І. К. Журавльова і директор Центру краєзнавства проф. С. М. Куделко.


С. БОНДАРЕНКО, аспірант.