Молоді науковці-історики

Друк

СНТ діє

 

Молоді науковці-історики


Ольга ВОВК, студентка групи ІА-54 історичного факультету: «На факультеті проводяться традиційні конференції молодих вчених (Краєзнавча конференція, Каразінські і Кирило-Мефодіївські читання), функціонують студентські наукові гуртки. Я беру участь у роботі гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.


У березні 2012 мені випала честь представляти університет на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі «Мистецтвознавство (образотворче мистецтво, дизайн, зберігання художніх цінностей та пам'яток архітектури)». Конкурс проходив в Луганському державному інституті культури і мистецтв. До захисту були допущені сорок чотири роботи студентів з Харкова, Києва, Одеси, Луцька, Кіровограда та інших міст. Я представила роботу за темою «Іконописні практики як складова творчості І. Ю. Рєпіна» у секції «Образотворче мистецтво» і посіла перше місце. Тема доповіді була вибрана не випадково, адже я виконую магістерську  роботу під керівництвом проф. С. М. КУДЕЛКА на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології, присвячену духовно-релігійним пошукам в житті нашого земляка – великого живописця. Зараз усі мої думки зайняті написанням кваліфікаційної магістерської роботи і підготовкою до майбутніх заліків та іспитів».


А. ЧАЛА.