Юридичний факультет

Друк

Юридичний факультет


Перше вересня 2011 року юридичний факультет розпочав зустріч зі своїми студентами лекцією  «Моя Україна – вільна держава» , присвяченою 20-й річниці незалежності України. Викладачі ознайомили студентів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України; з історією української національної символіки; підкреслили, що незалежність і суверенність держави створили сприятливі умови для демократичних перетворень; наголосили на тому, що система прав і свобод людини і громадянина, гарантованих Конституцією, відповідає загальновизнаним демократичним стандартам, закріпленим міжнародно-правовими актами; поглибили знання студентів про історичний розвиток України як держави, наголосили на проблемі національного державного будівництва в країні; поглибили знання студентів про історико-культурні традиції українського народу, особливості його трудової діяльності й побуту, матеріальну та духовну культуру, історичний досвід; разом зі студентами зробили висновок, що патріот України – це не красномовний трибун, а той, хто вміє бачити труднощі, нерозв'язані проблеми, розуміє суспільно-політичну ситуацію в країні, проте не панікує, не стоїть осторонь, а готовий долати перешкоди. Патріот – це той, хто сприяє розбудові демократичної держави.
Уже другий рік поспіль на факультеті з метою реалізації програми «Основи вільного суспільства», започаткованої Інститутом Левітта ( Leavitt Institute ) протягом року відбуватимуться заняття, присвячені американській системі правосуддя, зокрема – Системі кримінального правосуддя: порівняльно-правовий аналіз для студентів юридичного факультету. Заняття проводяться досвідченими юристами з США – суддями, адвокатами, науковцями. Програму присвячено вивченню фундаментальних проблем функціонування правової держави – верховенству права, правам людини, історії становлення демократичного суспільства та практиці втілення основних засад розвинутого правового суспільства. Всі заняття проводяться англійською мовою та є безкоштовними для студентів юридичного факультету. У студентів є шанс взяти участь у всеукраїнському та міжнародному конкурсах, що проводяться Інститутом Левіта, пройти стажування за магістерською освітньою програмою в одному з престижних університетів США.
Офіційний сайт юридичного факультету активно функціонує: http://www-jurfak.univer.kharkov.ua

Проф. Т. КАГАНОВСЬКА, декан юридичного факультету.