Від студента до декана

Друк

Від студента до декана


ВІД РЕДАКЦІЇ: У розпалі весни на засіданні Вченої ради факультету комп’ютерних наук одноголосно обрали професора Валентина Тимофійовича ЛАЗУРИКА на посаду декана.
Проф. В. Т. Лазурик народився 9 вересня 1947 року у Харкові. Закінчив фізико-технічний факультет Харківського державного університету ім. А. М. Горького. Молодший науковий співробітник, з 1973 р. – старший науковий співробітник Науково-дослідної частини ХДУ. У 1975 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Динамічні ефекти при взаємодії пучків швидких частинок з твердим тілом». З 1987 р. – завідувач сектором теоретичних досліджень Лабораторії радіаційної фізики. У 1989 р. отримав диплом старшого наукового співробітника за спеціальністю «Теоретична і математична фізика» від ВАК СРСР. У 1992 р. - захист докторської дисертації «Вторинне електронне випромінювання і його дозиметрія при проходженні фотонів через гетерогенні системи». З 2001 р. і до сьогодні – провідний науковий співробітник Каразінського університету.
З 1995 р. Валентин Тимофійович поєднує наукову та викладацьку діяльність в якості професора фізико-технічного факультету за сумісництвом. З 2002 по 2005 рр. – професор за сумісництвом факультету комп'ютерних наук.  З 2001р. і дотепер – завідувач кафедри моделювання систем і технологій факультету комп’ютерних наук.
Член двох спецрад Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна із захисту докторських дисертацій, член редколегій двох фахових видань, має понад 250 наукових публікацій, у тому числі монографії, автор чотирьох патентів та понад 15 програмових продуктів.
Ми вітаємо декана одного з провідних факультетів і бажаємо Валентину Тимофійовичу ніколи не зупинитися на досягнутому.
Інтерв'ю з новобраним деканом читайте, будь ласка, у наступних номерах.