Наукова продукція

Друк

До 160-річчя кафедри педагогіки


видано монографію «Педагогічна освіта в Харківському національному університеті ім..В.НЕ.Каразіна» (автори Л.С.Нечепоренко, С.М.Куліш). Відкриттям кафедри педагогіки саме в Харківському університеті в 1850 р. поряд із існуванням в С.-Петербурзі Головного Педагогічного інституту підкреслювалась важлива роль загальнопедангогічної підготовки студентів і самої науки як гуманітарно й професійно спрямованої. Адже сам університет є для нас джерелом високої науково-технічної, природничої, гуманітарно-освітньої і педагогічної інформації. Отож вже в середині 19 ст. було поставлено реальне завдання вчити майбутніх вчителів на базі засвоєння передових наукових знань і озброювати їх практичними педагогічними навичками роботи із молодим поколінням. Адже педагого працює на майбутнє і з майбутнім держави.
В ювілейній монографії викладено основний напрямок пошуків її науковців, шляхи формування успішної особистості у вузі, дана характеристика сучасної освітньої діяльності кафедри педагогіки ХХ1 ст.., наведено приклади спецкурсів та методичних рекомендацій. Десятий рік кафедра педагогіки успішно працює у складі факультету психології, розробляє методологічні засади педагогіки на основі онто-інвайроментальних позицій, сприяє підготовці творчих працівників з вищою університетською освітою класиного університету, тут підготували і захистили свої кандидатські дисертації не один десяток аспірантів та по шукачів – про все це видізнаєтеся, перегорнувши сторінки ювілейної монографії.


О.ДЕУС.