Радіофізичний факультет

Друк

У 2009 році радіофізичний факультет отримав ліцензію на підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «фізична та біомедична електроніка» напряму підготовки 0508 – мікро-та наноелектроніка. На сьогодні факультет веде підготовку магістрів за такими спеціальностями: радіофізика і електроніка; біофізика; фізична та біомедична електроніка. При факультеті діють п’ять науково-дослідних лабораторій, всесвітньовідома Радіофізична обсерваторія, яка має статус Національного надбання України.

Тривають наукові розробки науковців факультету, присвячені найсучаснішим напрямкам дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною для розв’язання проблем військово-промислового комплексу, інформаційних і нанотехнологій, екології, медицини і охорони здоров’я, дослідження космосу, розробки та оптимізації біофізичних технологій. За останні п’ять років за грантами і контрактними роботами факультет заробив майже 1,1 млн. доларів США.


Проф. С. М. ШУЛЬГА, декан радіофізичного факультету.