50 років лазеру

Друк

ВІД РЕДАКЦІЇ. Радянські вчені академіки ПРОХОРОВ та БАСОВ разом з американськими вченими 50 років тому створили квантові генератори в оптичному діапазоні, а ще через 10 років, була отримана генерація в субміліметровому діапазоні. І вперше в Радянському Союзі на кафедрі квантової радіофізики Харківського університету тоді доц. С.Ф.ДЮБКО та аспірант В.А.СВІЧ створили лазер на Н О та синильній кислоті. Минув час і вони ж вперше в світі запустили лазер на молекулі двоокису сірки, за що були удостоєні Державної премії імені Ленінського комсомолу в галузі науки та техніки. Подальші дослідження проводились по створенню квантового генератора субміліметрового діапазону з оптичною накачкою і вперше в світі було запропоновано понад 1000 ліній генерації, які обстежувались з точки зору довжини хвилі, потужності, а для 60% цих ліній була виміряна частота з високою точністю. Розроблялися апаратура на цих генераторах для дослідження високотемпературної плазми в термоядерних установках. Такі прилади були запроваджені в інституті фізики м. Москви, інституті фізики м. Ленінграда, інституті фізики м. Новосибірська, фізико-технічному інституті м. Сухумі, Інституті напівпровідникових матеріалів м. Саратов, в Інституті напівпровідників у Києві та в Фізико-технічному інституті та Інституті низьких температур у Харкові. За ці роботи авторам було присуджено Державну премію України в галузі науки та техніки. На даний час розроблено апаратуру для визначення забруднення довкілля, яка так необхідна сьогодні людству і українському народу.

Лазерне диво

Минуло п’ятдесят років з дня створення лазеру. У Севастополі відбулася ювілейна міжнародна мультиконференція IEEE Photonics Society з сучасної оптоелектроніки та лазерів CAOL 2010.
Вона складалася з двох конференцій та семінару: п’ятої конференції «Advanced optoelectronics and lasers – сучасна оптоелектроніка та лазери», CAOL 2010 (перша відбулась в 2003 році в Алушті); десятої конференції «Laser and Fiber Optical Networks Modeling – моделювання лазерних і волоконно-оптичних систем» LFNM 2010 (проводиться з 1999 року); другого міжнародного семінару THz Radiation: Basic Research and Applications – Терагерцове випромінювання – основні дослідження та призначення, TERA 2010 (перший відбувся в Алушті в 1990 році). І представлено на ній було 28 країн, зроблено 198 доповідей, з яких 127 усних і 71 стендова.
Ініціаторами її проведення виступили Українське відділення міжнародної спілки фотоніки (IEEE Photonics Society) і три національних університети – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки та Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. З боку нашого університету її організатором виступила кафедра квантової радіофізики радіофізичного факультету (голова програмного комітету конференції – проф..В.А. СВІЧ, співголова оргкомітету – проф..В.О. МАСЛОВ).
Тематика конференції включала математичні, фізичні та технічні проблеми сучасної лазерної фізики, фотоніки та оптики. Найбільш повно були представлені напрями лазерів напівпровідникової наноінженерії і фотонних кристалів, нелінійної оптики, а також оптичних вимірів і розповсюдження хвиль в оптичних системах. В межах конференції проведена ювілейна сесія, присвячена 50-річчю створення лазера. Видані тези доповідей в двох томах учених Австралії, Великобританії, Ірландії, Німеччина, Франція, всього 204 роботи і програма CAOL/LFNM/TERA. Конференція викликала жвавий інтерес спеціалістів Росії (56 доповідей), Білорусії (16 доповідей), України (84 доповіді). Харківські вчені представили 42 доповіді, з них 14 доповідей зробили вчені Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Все було незвичайним на цьому науковому форумі: і його оформлення, і загальна наукова атмосфера, емоції, думки, нові проекти – а поруч прекрасне тепле море і в душах задоволення від професійних звершень. Учасники конференції висловили слова вдячності членам оргкомітету за плідну працю по проведенню конференції. Наступна конференція пройде у вересні 2011 році в м. Харкові.

Проф. В.СВІЧ, завідувач кафедра квантової радіофізики,
лауреат Державної премії України.