Рейтинги

Друк

У базі даних Scopus

Це  перелік п'яти українських наукових установ та закладів вищої освіти з найбільшою кількістю публікацій у базі даних Scopus у 2017-2019. Разом на ці установи припадає 34,1% від всіх публікацій українських авторів у базі даних Scopus. 1. Національна академія наук України. 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 3. Львівська політехніка. 4. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 5. V.N. Karazin Kharkiv National University Наші вітання!
#Scopus - це найбільша реферативна база даних наукової літератури: наукових журналів, книг та матеріалів конференцій. Надаючи можливість всебічного огляду світових досліджень у галузях науки, техніки, медицини, суспільних та гуманітарних наук, Scopus пропонує розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень.