Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

Друк

 

Заснований у 1952 році радіофізичний факультет нещодавно отримав нову назву – факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем. Нова назва факультету відображає всі існуючі на сьогодні напрями і аспекти підготовки фахівців на факультеті, а саме 5 кафедр факультету здійснюють традиційну підготовку фахівців з радіофізики та електроніки в комплексі з необхідними у сучасному світі знаннями в галузі комп’ютерних та інформаційних систем і технологій. Унікальне поєднання фізики, біології, медицини та електроніки є основою спеціалізацій на кафедрах фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій та молекулярної і медичної біофізики.

На сьогодні факультет готує фахівців за рівнями бакалавра за спеціальностями:

– прикладна фізика та наноматеріали (освітня програма «радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи»);

– мікро- та наносистемна техніка;

а також магістра за спеціальностями:

– прикладна фізика та наноматеріали (освітні програми «радіофізика та електроніка» і «біофізика»);

– мікро- та наносистемна техніка (освітня програма «фізична та біомедична електроніка»).

При факультеті діють чотири науково-дослідні лабораторії, всесвітньо відома Радіофізична обсерваторія, яка має статус Національного надбання України. На факультеті ведуться наукові дослідження світового рівня, присвячені найсучаснішим проблемам взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною для розв’язання задач військово-промислового комплексу, інформаційних і нанотехнологій, екології, медицини і охорони здоров’я, дослідження космосу, розробки та оптимізації біофізичних технологій. Студенти факультету отримують необхідні для подальшої роботи практичні навички як в університеті, так і в провідних наукових установах національної академії наук. У рамках договорів з університетами країн Європейського Союзу з метою удосконалення підготовки бакалаврів та магістрів здійснюється обмін студентами старших курсів.

Випускники факультету працюють за обраним напрямком на посадах інженерів та співробітників науково-дослідних інститутів, в тому числі медичних, керівників та менеджерів компаній, що спеціалізуються в галузі електроніки та засобів телекомунікацій. Наші фахівці знаходять себе на ринку IT галузі як програмісти, системні адміністратори тощо. Серед випускників факультету є засновники відомих IT компаній Харкова та України, таких як АВС, CSltd, співробітники міжнародних компаній GlobalLogic Inc., Gameloft, SPS Commerce Infinite Retail Power та інших.

Останні роки довели, що фахівці з дипломом  факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем є затребуваними як в Україні, так і за кордоном. Випускники факультету працюють за грантами або на постійній основі на всіх шести континентах.

З питань вступної кампанії та правил прийому телефонуйте на номери +38(057) 707-55-51, +38(057) 707-54-62

або пишіть на E-mail: radiophysics@karazin.ua

Наш сайт: http://rbecs.karazin.ua

Проф. С. ШУЛЬГА, декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем