Відродження

Друк

Шлях у 100 років!

ВІД РЕДАКЦІЇЇ. На медичному факультеті створено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.33 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 14.01.03 – хірургія, 14.01.02 – внутрішні хвороби та 14.03.08 – імунологія та алергологія (медичні науки). Фактично відбулося відродження спецради на медичному

Проф. І. БЕЛОЗЬОРОВ, декан медичного факультету: «100 років не було спецради з медичних наук у Харківському університеті. У 1919 р. спецради в університетах скасували, а в 1920 р. наш університет взагалі переформатували. До речі, в Україні є лише одна спецрада з імунології та алергології в Каразінському університеті. Ми ініціювали відкриття ради ще 9 років тому, коли я прийшов працювати до університету, але реалізувати справу вдалося тільки зараз. У період 2016-2019 рр. факультет значно виріс і зміцнів: відкрито 5 кафедр, 8 клінічних баз, вирішено питання з приводу 3 ліцензій, працюємо над університетською клінікою. До ювілею університету підготували симуляційний центр. Я вдячний проф. С. М. Куделку, який надав інформацію та фотографію останнього засідання Спеціалізованої Вченої Ради медичного факультету 1919 р. – наша славна історія!»


Створення спеціалізованої вченої ради на медичному факультеті продиктовано необхідністю розширення підготовки фахівців вищої кваліфікації. Це подальше поглиблення наукових досліджень, відкриття нових клінічних баз, ліцензування навчання в аспірантурі на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина», а також зростання кількості здобувачів вищої освіти та підвищення наукового рівня науково-педагогічних працівників.

К. БОНДАР.