Трибуна декана філфаку

Друк


ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Це один із найстаріших в університеті факультетів. Він існує з 1804 року – з часу заснування університету. Протягом 215-літньої історії факультету на ньому працювали видатні вчені, які зробили значний внесок у розвиток вітчизняної філології – І. Срезневський, О. Потебня, Д. Овсянико-Куликовський, М. Сумцов, О. Білецький, Л. Булаховський, Ю. Шевельов та багато інших.

Сьогодні факультет готує фахівців за двома спеціальностями – «Філологія» та «Журналістика». У межах спеціальності «Філологія» за денною формою навчання факультет пропонує такі освітньо-професійні програми, як «Українська мова і література», «Польська мова і література та українська мова», «Класичні мови та літератури та англійська мова», «Мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту», «Прикладна лінгвістика та англійська мова». Освітньо-професійні програми «Українська мова і література», «Мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту», а також «Журналістика» за однойменною спеціальністю студенти можуть опанувати і за заочною формою навчання.

Залежно від отриманої кваліфікації випускники факультету можуть працювати викладачами відповідних мов і літератур у вищих або середніх спеціальних навчальних закладів, учителями шкіл, гімназій, ліцеїв, перекладачами, літературними редакторами, коректорами у видавництвах, кореспондентами на радіо та телебаченні, у друкованих та електронних засобах масової інформації, програмістами, викладачами інформатики тощо.

Той, хто виявив здібності до наукової праці, має можливість продовжити своє навчання в аспірантурі і здобути науковий ступінь. На факультеті активно працює Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, регулярно відбуваються студентські наукові конференції, у тому числі Всеукраїнські. Факультет має два комп’ютерні класи, обладнані сучасною технікою, начальну телестудію, мультимедійні комплекси. Студенти факультету також успішно виступають у різноманітних позанавчальних заходах – олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях.

Проф. Ю.М. БЕЗХУТРИЙ, декан філологічного факультету.