Студентське наукове товариство Каразінського

Друк

 

Студент факультету МЕВ та ТБ Олександр Володимирович ТІМЧЕНКО, голова Студентського наукового товариства:

– Сьогодні у студентському науковому активі – понад 300 членів. За минулий рік було проведено понад 70 конференцій, круглих столів та семінарів, «День науки» і «Тижні науки». Активно розвиваються понад 50 науквих гуртків різних напрямків.

МЕВ та ТБ

Студентське наукове товариство Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (СНТ) нараховує практично  стільки ж років, як і сама альма матер. Десятиліттями є традиційними «Каразінські  читання». Квітень –  місяць студентської науки, підбиття підсумків. Науково-дослідна робота студентів та молодих учених у Каразінському традиційно базується на принципах: відсутності  штучного поділу науки на студентську  і професорсько-викладацьку, на поєднанні навчального процесу з науковими дослідженнями,  на підтримці всіх самостійних наукових студентських ініціатив. А результатом такої політики є тісна співпраця викладачів і науковців зі студентами в рамках наявних в університеті науково-дослідних центрів і лабораторій, активна участь молодих науковців у конференціях, наукових семінарах та інших наукових заходах разом/поряд із їхніми науковими керівниками.

Результат –  сотні публікацій, наукові відрядження, стажування, навчання в аспірантурі, захисти кандидатських дисертацій.

 


Факультет іноземних мов

Історичний