Захист!

Друк

 

Молодий науковець

ВІД РЕДАКЦІЇ. У 2017 р. Ірина Русланівна ВИШНЕВСЬКА під керівництвом проф. М. П. Копиці захистила кандидатську роботу. Автор понад 100 наукових робіт, у тому числі п’ятьох патентів на корисну модель, має публікацію в «Scopus», виступає співавтором шести навчально-методичних посібників і рекомендацій. Має понад 20 закордонних доповідей на європейських та американських кардіологічних конференціях. Отримала освітній грант у рамках проведення кардіологічних конгресів США та Європи.


– Ірино Русланівно, у чому полягає суть Вашої кандидатської роботи?

– Основним аспектом висвітлення виступив гострий коронарний синдром. Серцево-судинні захворювання є найбільш частою причиною смерті. Ми обрали цю тему, аби спрогнозувати несприятливі наслідки в пацієнтів, які вже перенесли інфаркт міокарда. Нині в світовій науковій спільноті є актуальним визначення різноманітних біомаркерів. Ми вибрали біомаркер, який ще не вивчався в Україні.

– Чи плануєте робити докторське дослідження?

– Звичайно. Чотири роки готували кандидатську дисертацію, попрацювали доволі продуктивно. Імовірніше, тему інфаркту міокарда продовжимо, але визначимо інші біомаркери.  З листопада 2010 року працюю асистентом на кафедрі загальної та клінічної патології під керівництвом проф. О. С. Проценко. Викладаю гістологію для іноземців, вважаю цю роботу вкрай цікавою. У медицину я прийшла невипадково. Моя мама теж є лікарем.

К. МОСЬПАН.