Факультет іноземних мов

Друк

Якісна успішність –   52%

Третьокурсники кафедри англійської філології та кафедри теорії та практики перекладу англійської мови іспит з курсу «Лінгвокраїнознавство» складали доц. І.І.МОРОЗОВІЙ,  показали якісну успішність у  52%.

Доц.   І. І. МОРОЗОВА: «За результатами іспиту у восьми групах ми отримали такі цифри: абсолютна успішність становить 95%, а якісна – 52%.  Найуспішнішою стала група ЯА-34. Тут із 13 студентів оцінку «відмінно» отримали 5 осіб: «добре» – 5, «задовільно» –  3.

Приємно, що студенти демонструють інтерес до  предмету, і не просто приходять на лекції, а беруть у них активну участь, відповідаючи на питання лектора (за аудіо- та відеозавданнями, які становлять частину презентації матеріалу), самі ставлять викладачеві питання. Таким чином, ми робимо кроки до власне інтерактивної лекції».

Д.КАЛЬНІЦЬКА.