ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Друк

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В 2018 році економічному факультету Каразінського університету виповнюється 85 років. Він є одним із перших економічних факультетів в Україні. Сьогодні економічний факультет є потужним структурним підрозділом університету, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за широким спектром спеціальностей та освітніх програм. На факультеті відбувається підготовка: бакалаврів – за 7 спеціальностями і 11 освітніми програмами, магістрів –  за 5 спеціальностями і 13 освітніми програмами. Зараз на економічному факультеті за денною та заочною формою навчання навчається майже 1700 студентів. Нині у своєму складі економічний факультет має 8 кафедр: економічної теорії та економічних методів управління; фінансів та кредиту; статистики, обліку та аудиту; економічної кібернетики та прикладної економіки; міжнародної економіки та світового господарства; економіки та менеджменту; маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; математичних методів в економіці. Освітній процес на факультеті забезпечують понад 100 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 1 член-кореспондент НАН України; 20 докторів наук, професорів; 65 кандидатів наук, доцентів.

Студенти економічного факультету мають широкі можливості для участі в міжнародних освітніх програмах.

Майбутнє місце роботи випускників економічного факультету -  органи державної і місцевої влади та управління; вітчизняні та іноземні підприємства (компанії );  установи фінансово-банківської системи України та інших країн; міжнародні організації;  вищі навчальні заклади;  науково-дослідницькі установи.

Випускники економічного факультету працюють на посадах керівників і заступників керівників  підприємств, установ і організацій, а також керівників їх функціональних підрозділів; на посадах економістів, менеджерів, фінансистів, маркетологів, бізнес-аналітиків, аудиторів, наукових співробітників, викладачів.

 

Проф. О. ДАВИДОВ, декан економічного факультету