Конкурс кафедр

Друк

Переможцями стали

У конкурсі кафедр на краще науково-методичне забезпечення навчального процесу: за напрямом «Розробка та впровадження інноваційних технологій» перше місце надано кафедрі англійської філології факультету іноземних мов, друге − кафедрі теоретичної та прикладної системотехніки факультету комп’ютерних наук, третє − кафедрі електроніки та управляючих систем факультету комп’ютерних наук. За напрямом «Розвиток методик і технологій дистанційного (електронного) навчання» перемогла кафедра міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, друге місце посіла кафедра фізіології людини та тварин біологічного факультету, третє місце −  кафедра природничих наук Центру міжнародної освіти, а також кафедра мовної підготовки Центру міжнародної освіти. За напрямом «Сприяння науковій роботі студентів» першу сходинку посіла кафедра теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені О. І. Ахієзера фізико-технічного факультету, другу − кафедра конституційного і муніципального права юридичного факультету, третю − кафедра соціально-економічної географії та регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму. Переможці нагороджені коштами на придбання технічного та лабораторного обладнання, канцелярського приладдя або видання навчальної літератури.  ЧИТАЙТЕ на наших шпальтах розповіді про переможців.

О. ДЕУС.