Мить. Березень-2016

Друк

Пізнай свій рід


X Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід», що об’єднала учасників із багатьох областей України упродовж трьох днів працювала у стінах Каразінського. Для участі у конференції було надіслано 276 учнівських робіт, присвячених дослідженню життя та творчості Г. С. Сковороди, його філософським поглядам, проблемам співіснування людини і природи, одвічним питанням про сенс життя тощо. Конференція є невід’ємною частиною патріотичного виховання дітей України... На Слобожанщині, починаючи з ХІХ століття, краєзнавство активно розвивалося, а у 20-х роках минулого сторіччя стало одним із напрямків наукових досліджень: неоціненний внесок у краєзнавчу спадщину, вивчення народної культури та мистецтва зробили Дмитро Багалій, Дмитро Яворницький, Олександр Потебня, Гнат Хоткевич, Борис Грінченко та ін.. Працювали секції: «Життя і творчість Г. С. Сковороди», «Філософія та майбутнє», «Глобальні проблеми сучасності», «Історія та етнокультура мого краю», «Проблеми сенсу життя».

Мить зупиняв О.ДЕУС.