Іменні стипендії

Друк

Імені О.В. Нагорного

ВІД РЕДАКЦІЇ. Стипендію імені О.В.Нагорного, видатного українського фізіолога і геронтолога, член-кореспондента АН України, Заслуженого діяча науки УРСР, доктора біологічних наук отримує четвертокурсниця біологічного факультету з кафедри біохімії Валерія ШЕЙКО. На біологічному діє також  аудиторія імені видатного фізіолога, а в Харківському відділенні науково-медичного товариства геронтологів і геріатрів   запроваджена іменна премія видатного вихованця Харківського університету…

− Мені випала висока честь отримувати іменну стипендію імені Олександра Васильовича. Отримую стипендію з нинішнього навчального року. Звичайно ж, за відмінне навчання в університеті, літню сесію я  склала лише на «п’ятірки». Сума моєї стипендіальної виплати, на жаль,  приблизно дорівнює звичайній підвищеній стипендії і майже нічим не відрізняється від звичайних», − каже Валерія. Очевидно, це неправильно, але даний факт аж ніяк не применшує досягнень студентки: за чотири курси в Каразінському Валерія має дві опубліковані  доповіді з конференцій, статтю «Порушення фертильності у міжвидових гібридів зелених жаб Із Сіверсько-Донецького центру різноманіття Pelophylax esculentus complex». А  ще три тези зараз готуються до друку.

А.СПАСІБКО.