Середа, травня 18, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Особливості прийому до ХНУ імені В.Н.Каразіна в 2010 році

У 2010 році прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання починається 15 липня і закінчується 31 липня для тих, хто не складає вступних випробувань в університеті.

Для осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет, прийом заяв та документів закінчується 22 липня.

Строк проведення університетом вступних випробувань та творчого конкурсу для вступу на напрям підготовки „журналістика” – з 23 липня по 31 липня.

Оприлюднення рейтингового списку вступників відбудеться не пізніше 1 серпня 2010 року.

Термін зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 10 серпня, за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності медичного спрямування) – не пізніше 25 серпня.

Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання починається 15 липня і закінчується 13 серпня для осіб, які не складають вступних випробувань в університеті.

Для вступників, які складають вступні випробування в університеті, цей термін закінчується 6 серпня. Вступні екзамени та творчий конкурс для вступу на напрям підготовки „журналістика” проводиться  7 – 13 серпня.

Рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 14 серпня 2010 р, а зарахування на навчання за державним замовленням здійснюється не пізніше 21 серпня, за кошти фізичних, юридичних осіб – не пізніше 28 серпня.

Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність медичного спрямування) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
  • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені Правилами прийому до університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність).

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

Усі копії документів завіряються за оригіналами Приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Університеті.

Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в університеті:

  • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до університету;
  • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;
  • особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає особисто у терміни, визначені для прийому документів.

Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до університету предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту (за 12-бальною шкалою), результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених правилами прийому випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Зараховуються до університету за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I — III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України за умови, якщо вони вступають за напрямами підготовки, для яких профільними є вступне випробування з предметів, з яких вони є призерами.

Особи, яким чинним законодавством надане таке право, зараховуються поза конкурсом при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти лише за умови подання оригіналу сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить університет) з результатами  не нижче 124 балів, оригіналу документа державного зра