Вівторок, травня 17, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Працюємо на майбутнє

Рейтинг кафедр

 

Працюємо на майбутнє


ВІД РЕДАКЦІЇ. Кафедра теоретичної радіофізики радіофізичного факультету за підсумками рейтингу 2010-2011 рр. виборола перше місце серед кафедр природничого профілю. Вашій увазі – розповідь про переможців.
Кафедра теоретичної радіофізики добре відома за межами СНД. Школа харківських радіофізиків-теоретиків бере свій початок із заснування в 1958 р. в Харківському державному університеті кафедри радіофізики (з 1975 р. – кафедра теоретичної радіофізики). Ії організатором і першим завідувачем був відомий вчений Віктор Петрович Шестопалов, учасник Великої Вітчизняної війни, який пройшов шлях від доцента кафедри до академіка НАН України, директора провідного Інституту радіофізики і електроніки НАН України, основоположник відомої наукової школи.
Головним напрямом наукових досліджень кафедри у період її становлення було «Випромінювання та дифракція електромагнітних хвиль». У 1961 р. В. П. Шестопалов разом з харківськими математиками В. А. Марченком та З. С. Аграновичем запропонував новий строгий метод розв’язання крайових задач електродинаміки, відомий як метод Рімана-Гільберта. Цією роботою було започатковано розвиток сучасних математичних методів вирішення у строгій постановці задач дифракції електромагнітних хвиль на різноманітних електродинамічних структурах.
З 1963 р. по 1968 р. кафедру очолював доцент В.А. Слюсарський. Він був одним із перших авторів (сумісно з С. С. Калмиковою, А. І. Адоніною, Б. М. Булгаковим, І. П. Якименко, О. О. Третьяковим) навчальних програм з теоретичної радіофізики, методичних посібників по теорії генераторів та посилювачів з тривалою взаємодією електронного пучка.
З 1970 р. кафедру очолив один з учнів В. П. Шестопалова – доктор фізико-математичних наук, почесний професор університету м. Осака (Японія) проф. О. О. Третьяков. У цей час на кафедрі інтенсивно почали займатися електродинамікою періодичних структур з резонансними дифракційними характеристиками та їх використанням для формування спрямованого електромагнітного випромінювання; виконувались фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження процесів посилення та генерації безперервних та імпульсних сигналів мм і субмм діапазонів; проводилися дослідження дифракції та розповсюдження радіохвиль в неоднорідних, анізотропних, випадкових середовищах, у тому числі у середовищах з включеннями; розроблялися чисельно-аналітичні методи для розв’язання задач розсіяння електромагнітних хвиль на складних структурах з подальшою можливістю їх використання в антенній техніці, для вдосконалення існуючої та створення нової елементної бази СВЧ діапазону та інших прикладних застосуваннях. Під науковим керівництвом О. О. Третьякова захищено 4 докторських та 23  кандидатські дисертації, він є автором 3 монографій і понад 250 наукових публікацій.
З 1997 р. завідувачем кафедри теоретичної радіофізики працює доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної Премії України в галузі науки та техніки, член-кор. Української академії наук, почесний член IEEE, Віцепрезидент Харківського відділення IEEE, голова міжнародних конференцій ICATT (International Conference on Antenna Theory and Techniques), UWBUSIS (UltrawideBand and Ultra Short Impulse Signals) Микола Миколайович Колчигін. В колі його наукових інтересів насамперед – дослідження характеристик розсіяння електромагнітних хвиль на об’єктах складної форми, вимірювання перетинів розсіяння  радіолокаційних об’єктів, взаємодія надкоротких імпульсів зі складними об’єктами, розробка та моделювання антен для імпульсних і широкосмугових сигналів, створення методики та техніки експериментальних досліджень.
– Миколо Миколайовичу, що означає для Вас перше місце у рейтингу?
– Безумовно, це почесно і відповідально. Але місце у рейтингу для нас не є головним. Кафедральні наукові напрямки чітко визначені, ми просуваємось уперед, виконуючи свою роботу якісно та професійно. Головні наукові напрямки кафедри такі.
Надширокосмугові та ультракороткі імпульсні сигнали та їх застосування. (Проф. М. М. Колчигін, проф. Д. О. Батраков, наук. сп. О. Казанський, Д. Головін, проф. Ю. Г. Шкорбатов – НДІ Біології ХНУ). Магнітокардіографія. (Проф. С. М. Шульга, доц. О. Ю. Бутрим). Збудження, випромінювання та прийом електромагнітних коливань, (Проф. М. М. Колчигін, доц. О. Ю. Бутрим, доц. О. В Багацька, наукові співробітники – Б. Кочетов., М. Легенький). Штучні матеріали (метаматеріали), наноматеріали в радіофізиці та електроніці. (Проф. В. Б. Казанський, доц. В. В. Хардіков, доц. В. Р. Туз). Методи та засоби вимірювання електромагнітних характеристик матеріалів на СВЧ. (Проф. М. М. Колчигін, канд. фіз.-мат. наук Д. Д. Іванченко, докт. техн.. наук В. М.Биков). Дистанційна діагностика навколишнього середовища. (Проф. Д. О. Батраков, канд. фіз.-мат. наук Д. Д. Іванченко, наук. сп. Д. І. Головін).
– Яким був для  кафедри  минулий рік?
– Загалом рік став успішним. Захищено 5 кандидатських дисертацій, одна докторська (В. М. Биков). Наші молоді вчені В. Хардіков та О. Бутрим отримували стипендії Кабінету Міністрів України. Науковий співробітник М. Антюфєєва посіла друге місце у конкурсі молодих науковців, де спонсором є European Microwave Association.
Але кафедра зазнала тяжкої втрати. Пішов з життя талановитий учений,  викладач та вихователь, що багато років присвятив розвитку кафедри – професор Казанський Вадим Борисович. Зараз його учні – доценти  В. Хардіков та В. Туз – завершують монографію, яку вони почали писати разом з проф. В. Б. Казанським.
– Чи зіштовхується кафедра з проблемами?
– Проблеми, насамперед, пов’язані з низьким рівнем державного фінансування науки. Це болюча проблема, на мій погляд, для кожного факультету, кафедри. Задачі, які ми вирішуємо, потребують сучасного обладнання та використання новітніх технологій, що дорого коштують. Ми намагаємося  заробляти. У 2011 р. учені кафедри виконували Міжнародний контракт та дві госпдоговірні теми. Маємо багато цікавих розробок, рівень яких відповідає світовому. У 2011 р. отримали два патенти, розробили нову методику магнітної кардіографії. Наші портативні прилади для вимірювання локального коефіцієнта відбиття об’єктів складної форми та радіотеплолокатор застосовуються на ряді підприємств України. В Україні потенційних споживачів нашої продукції багато, але, на превеликий жаль, вони не спроможні фінансувати наші наукові розробки. Ми постійно працюємо у цьому напрямку – отримання міжнародних грантів.
-- Розкажіть про навчальну роботу.
– На кафедрі викладається 6 загальних курсів та 20 спецкурсів. Зміст спецкурсів щорічно поновлюється, з’являються нові, що дає змогу студентам краще орієнтуватися у сучасних проблемах теоретичної радіофізики та визначатися з майбутньою професією.
Всі загальні курси забезпечені підручниками або методичними посібниками, написаними нашими викладачами. Вони неодноразово отримували грамоти на конкурсах навчальної літератури. Так, у 2010-2011 рр. підручник з грифом МОНМС України «Теоретична механіка» для факультетів радіофізичного профілю, виданий українською та російською мовами, був відзначений почесною грамотою на університетському конкурсі навчальної літератури. У 2011 р. рукопис навчального посібника «Макроскопічна  електродинаміка» був рекомендований до видання Ученою радою університету. Починаючи з нинішнього навчального року уперше для іноземних студентів на медичному факультеті викладачі нашої кафедри читають лекції та проводять практичні заняття англійською мовою. У 2010-2011 рр. спільно зі студентами ми опублікували дві наукові статті в престижних зарубіжних виданнях (США), чотири статті в українських виданнях та п’ять тез на міжнародних конференціях. У 2011 р. п’ятикурсник О. Д. Батраков посів друге місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з фізики. Закінчивши на відмінно магістратуру він вступив на нашій кафедрі до аспірантури. Зараз на кафедрі успішно навчається п'ятеро аспірантів.


Розмовляла Т. ВАСИЛЕЦЬ, наш спецкор.