П'ятниця, травня 20, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Факультет іноземних мов

Здійснює підготовку фахівців за напрямом «Філологія» та спеціальностями «Іноземна мова та література», «Переклад». Студенти навчаються за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр".
Сьогодні на факультеті викладається англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, японська та китайська мови. Cтуденти також вивчають фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни. Серед них – вступ до мовознавства, історія зарубіжної літератури, латинська мова, лексикологія, теоретична граматика, стилістика, лінгвокраїнознавство, теорія та практика перекладу, інформатика, вступ до літературознавства, педагогіка, методика викладання іноземної мови, культура мовлення. Викладаються спецкурси з проблем перекладу та іноземної філології.
По закінченню навчання випускники мають право роботи з двома іноземними мовами. Додатково пропонується вивчення інших мов згідно ліцензії.
Ми пропонуємо такі форми навчання: денну, заочну, паралельну та перекваліфікацію (другу вищу освіту). Навчання за денною та заочною формами проводиться на бюджетній або контрактній основі, а паралельне навчання та перекваліфікація здійснюються лише на контрактній основі.
На факультеті працюють такі кафедри: англійської філології, німецької філології та перекладу, романської філології та перекладу, теорії та практики перекладу англійської мови, англійської мови, німецької та французької мов, ділової іноземної мови та перекладу, методики та практики англійської мови. У нас є своя комп'ютерна мережа з виходом в Інтернет та два комп'ютерні класи. Власний видавничий центр дає нам можливість забезпечувати навчальний процес необхідною методичною літературою.
Факультет співпрацює з Будинком Нюрнберга, Французьким центром, Інститутом Конфуція та представництвами інших закордонних навчальних та культурних центрів у Харкові. Наші викладачі та студенти мають можливість навчатися за грантами у провідних закордонних навчальних закладах.
Юнаки мають можливість отримати військову спеціальність у одному з військових «вищів» Харкова.
При факультеті діє Лінгвістичний центр, який надає додаткові послуги з освіти на комерційній основі.
Активним є культурне життя нашого колективу: це – студентська та викладацька художня діяльність, святкові вечори, дні факультету та кафедр, це факультетська команда КВН, це вагомі спортивні досягнення наших студентів. Не залишається поза нашою увагою і виховна робота.
У 2010 році факультет відзначав своє 80-річчя. За роки його існування на факультеті працювали відомі вчені, діячі науки та культури, які зробили вагомий внесок у розвиток сучасного мовознавства і суміжних наук.
Сьогодні на факультеті навчається близько 1500 студентів. Переважна більшість наших випускників – це провідні фахівці, блискучі викладачі, які працюють у навчальних закладах різних рівнів, науковці. Наші випускники обіймають посади співробітників дипломатичних представництв та відділів міжнародних зв'язків. Серед випускників факультету – управлінці фірм у нашій країні та поза її межами, відомі журналісти, діячі культури, перекладачі.
Запрошуємо навчатися на нашому факультеті! Харківський «ін’яз» – це провідний навчально-дослідницький центр у галузі іноземної філології.
Телефон для довідок: (057) 707-52-47
Е-mail: іnуаz@univer.кhаrкоv.uа
Сайт: http:/www-foreign. univer.кhаrкоv.uа/іndeх_uа.html


Проф. В. Г. ПАСИНОК, декан факультету іноземних мов.