Четвер, червня 08, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Фізико-технічний факультет

зберігає традицію підготовки висококваліфікованих фахівців для нових галузей фізики. Термін навчання за спеціальностями: «експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», прикладна фізика) та спеціалізаціями (теоретична фізика, фізика елементарних частинок, прикладна електроніка, комп'ютерне моделювання у фізиці та фізичних технологіях, фізична екологія) - 5,5 років. Термін навчання за спеціальністю «медична фізика» - 5 років.

Факультет, засновниками якого були видатні фізики, академіки К.Д. Синельников, А.К. Вальтер, О.І. Ахієзер, завжди привертав увагу тих школярів, які люблять фізику та математику та хотіли б працювати у провідних наукових центрах нашої держави та зарубіжжя.
Поряд зі значними досягненнями в традиційних для факультету галузях фізики (теоретичної, ядерної, фізики плазми та інших) факультет має великий доробок у напрямку створення та експлуатації наукоємного медичного обладнання. Фахівці факультету першими в Україні відкрили нову спеціальність «медична фізика». Факультет проводить набір на цю спеціальність, починаючи з 2002 року. Підготовку здійснюють викладачі фізико-технічного, радіофізичного та медичного факультетів.

Серед випускників фізтеху третина стали кандидатами і докторами наук, 25 - академіками НАН України, близько сімдесяти - лауреатами Ленінських, Державних та міжнародних премій. Випускники ФТФ працюють у ННЦ ХФТІ, ФТІНТі НАНУ, Інституті монокристалів НАНУ, викладають у Харківському, Київському, Донецькому та інших університетах, очолюють наукові лабораторії та відділи різних науково-виробничих об'єднань України, керують міністерствами та інститутами. Студенти факультету мають можливість паралельно слухати курси психолого-педагогічних дисциплін, аби по закінченні фізтеху вчителювати в школі. Найкращі студенти фізико-технічного факультету одержують почесні стипендії імені академіків К.Д. Синельникова, А.К. Вальтера, О.І. Ахієзера, стипендії імені Тарапова Асоціації випускників, викладачів і друзів університету, а також фонду Юрія Сапронова.

Замовлення на випускників фізтеху завжди перевищують можливості факультету. Випускники факультету цього року пішли працювати до ННЦ ХФТІ, ФТІНТу, Інституту монокристалів, Наукового фізико-технологічного центру МОН і НАНУ. Значна частина випускників щороку рекомендується до навчання в аспірантурах університету, ННЦ ХФТІ, кращих університетів Європи, Північної Америки та Японії. Факультет установив добрі зв'язки з Інститутом фізики плазми в м. Гархінг та з технічними університетами м. Дармштадт і м. Клаусхаль (Німеччина). Наші студенти мають можливість брати участь у роботі літніх шкіл із фізики плазми та ядерної фізики, проходити практику, виконувати дипломні роботи в цих установах. Оплата проїзду, проживання в Німеччині здійснюється за рахунок сторони, що приймає. Багато студентів закінчують факультет, маючи п'ять і більше наукових публікацій. Щороку студентів фізтеху можна побачити серед переможців Всеукраїнських студентських турнірів фізиків, а також Всеукраїнських олімпіад з фізики.

На підтвердження світового визнання наукових шкіл ФТФ 2010 року наш університет було прийнято до Асоціації Європейської мережі ядерної освіти (ENEN).

На факультеті викладають 26 докторів наук, серед них один академік та сім членів-кореспондентів НАНУ.
Факультет має сучасні комп'ютерні класи, свій спортивний зал, гуртожиток, добре обладнані лабораторії. Спеціальну підготовку здійснюють як у лабораторіях факультету, так і на філіях кафедр, у наукових лабораторіях ННЦ ХФТІ. Додатково (за власним бажанням) студенти можуть набути військову спеціальність і звання лейтенанта запасу.


Проф. І. О. ГІРКА, декан ФТФ.