Вівторок, травня 24, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

У руслі Стратегії розвитку Університету на 2019-2025 рр.

«Основна мета проекту «Англійська мова в освітньому процесі» - оптимізація присутності України в міжнародному  середовищі», - проф. В. О. САМОХІНА, керівник проекту

ВІД РЕДАКЦІЇ. ПРОДОВЖУЄМО НОВУ РУБРИКУ. У руслі Стратегії розвитку університету 2019-2025 рр.  та відповідно до «Кодексу цінностей» в Альма-матер  діє проект 2.10. «Англійська мова в освітньому процесі»,  що  є складовою напряму «Освітня діяльність у 2025 році» (загальне керівництво і контроль здійснює проректор А. В. Пантелеймонов). Варто зазначити, що  усі проекти Стратегії розподілені між п’ятьма напрямками. Проект «Англійська мова в освітньому процесі»  пов’язаний з усіма іншими в межах другого напряму «Освітня діяльність». Керує проектом – проф. В. О. САМОХІНА. Сьогодні слово Вікторії Опанасівні.


Згідно з державною національною програмою «Освіта. Україна XX століття», одним із пріоритетних напрямів реформування освіти є необхідність досягнення якісного рівня у вивченні іноземних мов. Іноземна мова – це галузь знань,  яка розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами шляхом інноваційних технологій, створення інтерактивного середовища.

Підготовка студентів з викладанням навчальних дисциплін англійською мовою має безперечні переваги, оскільки надає можливість постійного удосконалення мовних навичок, практики спілкування, надбання глибоких знань у галузі фахової англійської термінології, тощо.

Одним із проектів стратегічного розвитку Каразінського університету на 2019-2025 рр. є проект 2.10. «Англійська мова в освітньому процесі», основне завдання якого - забезпечення та оптимізація присутності України на міжнародних заходах та майданчиках, присутності в міжнародних академіях, культурному та громадському середовищі. У 2019 році було розроблено план заходів з посилення вивчення англійської мови (на 2019-2025 рр) в ХНУ імені В.Н. Каразіна. Кожного року збільшується кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту з використанням навчальних дисциплін англійською мовою. Наразі в ХНУ англійською мовою навчаються студенти з країн далекого і близького зарубіжжя. Критеріями вибору іноземцем університету є імідж навчального закладу, спеціальність, освітні пропозиції.  Тому в умовах постійного зростання   конкуренції між університетами України, окремою перевагою ХНУ імені В.Н. Каразіна є підвищення якості та розширення діапазону освітніх послуг шляхом інтернаціоналізації та створення необхідних умов навчання іноземними мовами.


27.05.2019 р. на засіданні Вченої Ради університету проректор з науково-методичної роботи доц. А. В. Пантелеймонов доповів «Про використання новітніх технологій в освітньому процесі». Зокрема, він зупинився на таких аспектах: основні форми й методи; проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті; стратегії розвитку, зокрема проект 2.10 «Англійська мова в освітньому процесі». Було  підкреслено, що серед англомовних освітніх програм в університеті наявні: Business management (економічний факультет); Business administration (Каразінська школа бізнесу); Pure mathematics (факультет математики та інформатики); Medicine (медичний факультет); International Law (юридичний факультет). Низка факультетських дисциплін викладається англійською мовою (Business creation, Logic; Introduction to the Law and Practice of the European Court of

Human Rights; Democracy: from theory to Practice). В Каразінському  процес викладання англійської мови здійснюють викладачі, які мають фахову підготовку (факультет іноземних мов) або сертифікати (B2, C1), що підтверджують рівень знання англійської мови. Викладачі немовних факультетів мають можливість навчатися у двох центрах ХНУ: Лінгвістичному та Міжнародному центрі мовної сертифікації. (У 2019 році 125 викладачів університету вже отримали такі сертифікати). Навчальний процес базується на комп’ютеризованих системах з використанням мультимедійних та мережевих технологій, застосовуються сучасні підручники, видані Cambridge та  Oxford University Press). Отже,  створено умови для підвищення рівня володіння англійською мовою викладачів немовних спеціальностей - все більше число викладацького складу університету  володіють таким рівнем англійської мови, що дозволяє їм повноцінно і належним чином брати участь у освітньому, науковому та професорському житті і  на національному,  і на міжнародному рівні.

Перевага  цих курсів у навчанні англійською мовою є діяльнісно-орієнтований комунікативний підхід, що передбачає розвиток компетенції у різних видах мовленнєвої діяльності – читання, аудіювання, письмо, говоріння, а також засвоєння матеріалу, максимально наближеного до реальних життєвих ситуацій та потреб користувачів мовою, завдань для розвитку критичного мислення, прагматичності. Одним із найефективніших сучасних методик є CLIL (Content and Language Integrated Learning - інтегроване вивчення предмету й іноземної мови – це сучасний підхід до академічного викладання, наприклад, економіки, природничих наук, медицини), в якому викладач бере на себе певну відповідальність за мову, яка використовується для викладання дисциплін. З CLIL тренуються усі аспекти вивчення мови, оскільки матеріали мають різний вигляд - не лише у текстовому форматі, але також аудіо та відео форматі. Студенти тут же, на місці, застосовують здобуті знання, а отже, практика відбувається постійно.

Таким чином,  CLIL – дидактична методика, що дозволяє сформувати лінгвістичні і комунікативні компетенції студентів нерідною мовою у тому ж навчальному контексті, у якому в них відбувається формування загальних знань та умінь. Отже,  використання методики CLIL передбачає вивчення немовних предметів англійською мовою. Викладачі факультету іноземних мов мають великий досвід викладання методики іноземних мов – тому доповіді викликають великий інтерес слухачів немовних факультетів. Так, у жовтні 2019 року проведено семінар з перекладу, використання інтернет-технологій навчання методики CLIL). Велика зацікавленість – понад 100 слухачів, які отримали сертифікати. Ще два семінари відбулися в листопаді.

Позитивний бік CLIL - підвищення мотивації до вивчення іноземних мов, цілеспрямованість до оволодіння іноземною мовою для вирішення конкретних комунікативних задач, пріоритетність надбання умінь для спілкування іноземною мовою у професійному контексті, засвоєння специфічних термінів, певних мовних конструкцій і розширення словникового запасу. А значить, Проект «Англійська мова в освітньому процесі» – це робота, що передбачає творчий задум та його покрокову реалізацію. Таким чином, мета проекту – зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою  викладачами  та студентами  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Проф. В.САМОХІНА, керівник проекту

«Англійська мова в освітньому процесі».