Середа, червня 03, 2020

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Єдина в Україні


ВІД РЕДАКЦІЇ. За результатами загальноуніверситетського рейтингу кафедра мікології та фітоімунології традиційно має пристойні позиції. Так, у 2008 р. вона посіла 7 місце в університеті (перше місце серед кафедр факультету), а у 2009 р. 22 місце в університеті та друге місце серед кафедр факультету.
Кафедра мікології та фітоімунології була заснована у 1993 році на базі одноіменної спеціалізації, що існувала з 1925 р. Це єдина в системі вищої освіти України кафедра, яка готує мікологів.
Відкриття такої кафедри в Харківському університеті не є випадковим. Адже дослідження грибів у Харкові розпочалося відразу ж після відкриття університету і має понад 200-річну історію. Починаючи з Ф.А. Делявіня в університеті працювали такі видатні мікологи та фітопатологи як В.М. Черняєв, М.В. Сорокін, Л.С. Ценковський, Л.С. Пітра, А.О. Потебня, Т.Д. Страхов, Т.В. Ярошенко та багато інших відомих вчених.
Харківські мікологи значно розширили знання про гриби. Зокрема, ними було описано понад 60 нових для науки видів та встановлено близько 20 нових родів грибів та грибоподібних організмів; відкриті нові групи організмів: клітинні слизовики, трихоміцети, лабіринтули (роботи Л.С. Ценковського); встановлені нові порядки та класи грибів (роботи М В. Сорокіна та А.О. Потебні). А.О. Потебня встановив генетичний зв'язок між статевими та нестатевими стадіями розвитку багатьох видів сумчастих грибів, що сприяло перегляду класифікації цієї групи. В результаті роботи А.О. Потебні та Т.Д. Страхова були встановлені важливі закономірності життєвого циклу та патогенезу багатьох грибів, що є паразитами вищих рослин. Академіком Т.Д. Страховим була створена теорія фізіологічного імунітету рослин до захворювань. В пам'ять цих вчених на кафедрі створені дві іменні аудиторії. У минулому навчальному році спільно з ХНАУ імені В.В. Докучаєва кафедрою була організована наукова конференція, присвячена 120-й річниці від дня народження академіка Т.Д. Страхова.
З 1993 р. кафедру очолює проф. В.І. ГЛУЩЕНКО. На сьогодні на кафедрі працюють сім кандидатів наук. Серед них один Відмінник освіти України та Заслужений працівник освіти України. Викладачі кафедри читають чотири загальні курси та 27 спецкурсів. Співробітники кафедри створили кілька оригінальних підручників та навчальних посібників: «Загальна мікологія», «Медична мікологія з основами мікотоксикології», «Флористичний аналіз», «Теоретична систематика», «Ґрунтознавство», «Основи польових досліджень», «Слизовики». Підручник «Загальна мікологія» має гриф МОН та затверджений як офіційний підручник для ВНЗ України.
Кафедра готує бакалаврів та магістрів біології за денною та заочною формою навчання. Випускники кафедри працюють в мікологічних, фітопатологічних та мікробіологічних лабораторіях, у галузі рослинництва та захисту рослин від хвороб, на підприємствах харчової га фармацевтичної промисловості, на біотехнологічних підприємствах, де використовуються культури грибів, у службах екологічного моніторингу та карантину рослин, в науково- дослідних інститутах біологічного і медичного напрямків, а також займаються викладацькою діяльністю в різноманітних навчальних закладах.
Кафедра має дві філії: в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН та в інституті овочівництва та баштанництва УААН.
Упродовж останніх трьох років співробітники кафедри захистили чотири кандидатські дисертації: за спеціальністю «мікологія» (Д.В. Леонтьєв, А.С. Усіченко), спеціальністю «фітопатологія» (О.Ю. Акулов), спеціальністю «біотехнологія» (В.І. Облак). Також у цей період захищені дві кандидатські дисертації випускниками кафедри. Зараз на кафедрі працюють чотири здобувачі.
Основні напрямки наукової роботи науковців: біорізноманіття, екологія та систематика грибів, фітопатологія та імунітет рослин, медична та ветеринарна мікологія, мікотоксикологія, дослідження грибів-деструкторів та захист матеріалів від біокорозії, промислове культивування макро- та мікроскопічних грибів, а також біотехнологія грибів.
Шляхом інтенсивної експедиційної роботи харківські мікологи описали сім видів грибів нових для науки та виявили близько 300 видів, що є новими для території України. Тільки за останній рік співробітниками кафедри видали 44 публікації.
Співробітники кафедри є учасниками та співорганізаторами кількох міжнародних наукових форумів, зокрема 6-го Міжнародного конгресу з систематики та екології міксоміцетів.
Кафедра бере участь у виконанні держбюджетної наукової теми: «Розвиток науково- практичних засад підтримки біорізноманіття природних екосистем в умовах антропогенної трансформації ландшафту». Наукова робота здійснюється у співпраці з мікологами та фітопатологами провідних мікологічних центрів світу, результатом чого є низка сумісних публікацій у міжнародно визнаних виданнях. За результатами проведеної роботи у минулому році у співпраці з Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ було видано монографію «Гриби заповідників та національних природних парків лівобережної України» у 2 томах, а також нове видання «Червоної книги України». На кафедрі функціонує мікологічний гербарій (фунгарій), заснований у 1825 р. В.М. Черняєвим. Він є найстарішим та другим за обсягом в Україні. Він містить близько 37 тисяч зразків, серед яких унікальні матеріали вітчизняних та провідних зарубіжних мікологів. В колекції зберігається кілька десятків типових зразків нових для науки видів грибів. Найстарішим зразком фунгарію є фрагмент ексикатів Я.Ф. Ерхарта (1793 р.) - першої тиражованої колекції грибів в історії людства.
Протягом останніх років співробітники кафедри ведуть інтенсивну роботу з інвентаризації наявних гербарних фондів та їх доповненню. За цей час обсяг колекції поповнено майже на 10 тис. зразків, в тому числі з Білорусії, Бразилії, Італії, Іспанії (Канарські острови), Німеччини, Франції та Росії (Далекий Схід, Кавказ, Краснодарський край, Сибір, Урал). За останні п»ять років з колекцією працювали 42 фахівці з 22 країн світу.
Кафедра приділяє значну увагу профорієнтаційній роботі серед школярів та роботі з обдарованою молоддю. В межах цієї діяльності були підготовані 11 навчальних посібників для середньої школи з грифом МОН. У 2005 р. вихованець кафедри, школяр О.В. ОРДИНЕЦЬ одержав золоту медаль (1 місце) на Міжнародній олімпіаді з екології (м. Стамбул, Туреччина), став переможцем IV етапу Всеукраїнських олімпіад з біології та екології, абсолютним (секція біологія, м. Київ) та переможцем міського конкурсу «Учень року-2005» у номінації «Інтелектуал року». Цього року О.В. Ординець з відзнакою закінчив навчання в Харківському університеті. Його було визнано кращим випускником біологічного факультету і нагороджено подякою від Голови Харківської обласної ради. Зараз він продовжує наукову роботу в університеті як пошукач.
Цього року до університету Вступила інша талановита школярка – А.О. ВЕГЕРІНА, яка перемогла на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН. Вона виконувала свою наукову роботу на базі кафедри мікології та фітоімунології під керівництвом О.В. Ординця та О.Ю. Акулова. Зараз А.О. Вегеріна продовжує свою наукову роботу на кафедрі вже як студентка. Заохочення талановитої молоді дозволяє сподіватися, що плідна робота кафедри буде зберігатися й в подальшому.


В. ДЕНИСЕНКО, наш кор.