П'ятниця, жовтня 23, 2020

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Наука – його життя

Цього літа професор, академік Вищої школи України, завідувач кафедри фізики низьких температур Михайло Олександрович ОБОЛЕНСЬКИЙ відзначив своє 70-річчя.
Михайло Олександрович – випускник нашого університету. Студент, асистент, доцент кафедри фізики низьких температур. У 1993 р. захистив докторську дисертацію «Надпровідність в квазідвовимірних системах». З 1987 р. проф. М.О. Оболенський очолює кафедру фізики низьких температур. З 2001 - Михайло Олександрович - Заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Наукова діяльність професора багатогранна. Він є визнаним фахівцем у галузі електронних властивостей металів при низьких температурах, надпровідності, водневої енергетики, фізики низьких температур.
Науковий доробок М.О. Оболенського складає понад 200 статей, опублікованих в українських і міжнародних фахових журналах, монографії, численних методичних посібників і підручника. Він є співавтором 10 авторських свідоцтв про винаходи.
Михайло Олександрович : «Наука – це великий шматок мого життя, моя професія. Навіщо я нею займаюся? Перш за все, щоб задовольнити свою цікавість і зробити певну користь для держави. Для мене наука – це тяга до пізнання. Також для того, щоб можна було викладати студентам на належному рівні у ногу з розвитком науки».
З педагогічною діяльністю М.О. Оболенського пов'язано створення унікальної лабораторної бази для підготовки фахівців у галузі фізики низьких температур і кріогенної техніки, а також започаткування спеціалізації кафедри «Високотемпературна надпровідність». Він особисто розробив і викладає курси «Електронні властивості металів при низьких температурах», «Основи наукових досліджень», «Фізика високотемпературних надпровідників. Під керівництвом Михайла Олександровича захищені п’ять кандидатських і дві докторські дисертації.
Проф. М. О. Оболенський проходив стажування у Польщі і Голландії, неодноразово працював у Словаччині і Греції за науковим грантом NATO. Є учасником наукових проектів NATO, УНТЦ, INTAS. А ще професор – член редколегії журналів «Фізика низьких температур» і «Вісник ХНУ. Серія «Фізика». Він проводить велику громадську роботу як голова експертної конкурсної комісії «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом наукової діяльності фізика та астрономія, як член двох спеціалізованих рад з присвоєння докторських і кандидатських ступенів, як член Ученої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Неодноразово відзначений державіними нагородами: знаком «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», стипендією ім. К.Д.Синельникова Харківської обласної держадміністрації в галузі фізики і астрономії для визначних вчених. В 2008 році став лауреатом премії ім. Б.І. Вєркіна Національної Академії Наук України.
Щирі вітання і довгого сонця в зеніті, шановний Михайле Олександровичу.


В. ЖЕДЕНКО.