Середа, травня 18, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна керівника

Електронне навчання в Університеті: 2019

ВІД РЕДАКЦІЇ. Про створення ефективного динамічного балансу аудиторної та дистанційної форм навчання, про його стан сьогодні та перспективи на 2019 р. відбулася розмова нашого кореспондента із директором Інституту післядипломної освіти  та заочного (дистанційного) навчання доц. В. Г. ЛЕВЧУКОМ.

Процес підготовки проектів та їх відбір здійснювався починаючи з кінця 2018 р.. Напрями Стратегії були затверджені на зборах трудового колективу і  остаточні варіанти затверджені Вченою радою. Включення до Стратегії Проекту щодо розвитку електронного (дистанційного) навчання в університеті напряму пов’язано з визначенням основного тренду навчального процесу у Каразінському університеті як «якісна освіта інноваційними формами».

Електронне (дистанційне) навчання є однією з таких інноваційних форм. Увага, що приділяє керівництво університету даній проблемі,  можливо відстежити по розгляду питань щодо стану дистанційного навчання на ректораті: тільки у 2018 р. це питання розглядалося у травні і  у жовтні. Характеризуючи важливість цього напрямку роботи та можливості, які він надає щодо забезпечення навчального процесу, можливо проілюструвати двома  прикладами: по-перше, всі студенти знайомі з такою формою зовнішнього контролю якості отриманих знань та якості викладання як ректорські контрольні роботи. Сьогодні ректорські контрольні роботи здійснюються на базі університетської системи MOODLe.  У 2017 р. пройшли тестування 1117 студентів із 30 дисциплін. У 2018 р. – 4507 студентів із 131 дисципліни. У Стратегії розвитку університету поставлено завдання досягти показника: 40-50%  дисциплін, що вивчаються,  повинні  мати комплекти тестових завдань у банку веб-ресурсів університету. По-друге: одним із важливих проектів Стратегії розвитку університету є «Індивідуальні освітні траєкторії». На жаль, фактична забезпеченість дистанційними курсами програм навчання ще не наблизилась до 100% і складає від 21% до 51% на різних факультетах.  Ще нижче цей показник на низці інших факультетів на денній формі навчання.

Важливою складовою електронного навчання у Каразінському університеті є забезпечення якості електронних ресурсів – дистанційних курсів.  Не випадково у Цілях Університету на 2018/2019 навчальний рік  підкреслено, що в університеті  слід забезпечити сертифікацію 30 дистанційних курсів, а їх чисельність повинна досягти – 140. На початок березня було сертифіковано 143 дистанційних курси

На жаль,  внесок факультетів у цю важливу справу суттєво різниться. Так,  з 22 факультетів та науково-навчальних інститутів університету до переліку лідерів сертифікації можливо віднести факультети: МЕВ та ТБ -33 дистанційних курси; економічний – 24 ДК; філософський – 15 ДК; екологічний – 9; Центр міжнародної освіти – 7; математики та інформатики – 7. Слід вважати, що до 2025 р.  доля сертифікованих дистанційних курсів, що використовується у навчальному процесі, повинна складати, відповідно до показників Стратегії розвитку університету не нижче 50%.

Ще однією складовою розвитку електронного навчання є ефективність використання  ресурсу дистанційних курсів  у навчальному процесі.  Ситуація у роботі факультетів в системі дистанційного навчання, як свідчить аналіз наступна.  Факультети, що ефективно використовують наявні дистанційні курси: екологічний, економічний, МЕВ та ТБ, Каразінська школа бізнесу, філософський, біологічний, історичний. Відсоток використання дистанційних курсів  складає  від 55- до 88. Але є  факультети, які використовують наявні дистанційні курси  від 4% (ГГРТ, юридичний) до 17-36% (Центр міжнародної освіти, медичний та соціологічний факультети).

Ще одним із напрямів використання нових інноваційних форм викладання в університеті є використання дистанційних курсів на заочній формі навчання. Справа в тому, що на семи факультетах кількість студентів заочників перевищує сотню. Найбільша їх кількість на економічному факультеті – 470, далі факультет іноземних мов – 334, юридичний – 258, МЕВ та ТБ –190 студентів заочників, філологічний факультет – 175. Але кількість дистанційних курсів, що використовуються,  різниться суттєво. Якщо на економічному  факультеті та факультеті МЕВ та ТБ – відповідно 81 та 70 дистанційних курсів, то на юридичному 0, на економічному – 0. Використання сучасних електронних навчально-методичних посібників на заочній формі навчання – це вимога часу.

Однак, використання інноваційних форм навчання не обмежуються лише використанням дистанційних курсів. Важливу роль в цьому процесі складають платформи для розміщення відеоматеріалів ( презентаційних відеолекцій, відкритих  відеокурсів, відеоматеріалів про музеї та центри університету).  Так у  2018 р. було створено платформу відкритих дистанційних курсів та відеоматеріалів для вчителів середніх шкіл – «Каразінський простір». На платформу вже підписано понад 500 вчителів закладів середньої освіти, що пройшли підвищення кваліфікації у Каразінському університеті у 2017/2018 навчальному році.

Певним показником ставлення факультетів та кафедр до запровадження новітніх технологій, є участь викладачів кафедр і факультетів у програмі «Презентаційні лекції Каразінського університету». Ми маємо певний досвід не лише створення таких лекцій, але й їх демонстрацію на відеоканалах. На сьогодні діють два відеоканали: 1. Karazin Universarium  та 2. E-Learning Karazina (канал Інституту ПО та З(Д)Н). Наразі маємо наступні результати. Найбільший термін та кількість переглядів зібрав відеоматеріал «Університети вчора, сьогодні, завтра» ректора університету академіка В.С.Бакірова – відповідно 169 345 хв. та 18 150 переглядів. Заслуговує уваги і відеоматеріал «Neural Network» проф. Кукліна В.М., який англійською мовою набрав 1428 переглядів (насамперед, в США, Канаді та Англії). На відеоканалі Інституту ПО та З(Д)Н популярністю користуються відеоматеріали з проблем здоров’я людини доц. Тимченко Г.М. Не дивно, що на 2019 рік та у Стратегію розвитку університету до 2015 р. включені і програма «Презентаційні лекції Каразінського університету» , і програма «Відкриті курси Каразінського університету».

Доц. В. ЛЕВЧУК, директор Інституту післядипломної освіти  та заочного (дистанційного) навчання.