Четвер, листопада 14, 2019

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Екологічний факультет

Екологічний факультет

В Каразінському університеті у 2007 році розпочалась історія екологічного факультету. Екологічний факультет сьогодні – це активна міжнародна проектна діяльність та академічна мобільність, інновації з підвищення якості навчального процесу, вагомі наукові здобутки викладачів та студентів, незабутні практики студентів та творча атмосфера партнерства.

До складу факультету входять кафедри: екології та неоекології, екологічної безпеки та екологічної освіти, моніторингу довкілля та природокористування та навчально-наукові лабораторії: аналітичних екологічних досліджень та  еколого-токсикологічних досліджень (обидві лабораторії мають Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005).

Фахова екологічна підготовка здійснюється за спеціальністю 101 «Екологія» на першому (бакалаврському) рівні, на другому (магістерському) рівні та на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки доктора філософії у галузі «Науки про Землю».

У 2019 н.р. з урахуванням запитів ринку праці оголошено набір на нові освітні програми «Екологічний контроль та аудит», «Заповідна справа» та «Екологічна безпека».

Спільно з хімічним факультетом та факультетом геології, географії, рекреації та туризму на замовлення компанії Шелл ведеться підготовка фахівців за магістерською програмою «Екогеохімія нафти та газу».

На факультеті є аспірантура та докторантура. Працюють  дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора  філософії та доктора наук  за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів  та 21.06.01  - Екологічна безпека. Видаються 2 фахові збірки (географічні науки) для публікації результатів наукових досліджень.

Підготовку майбутніх фахівців-екологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету (2 академіка НААН України; 2 заслужених діяча науки та техніки України,  10 професорів, докторів наук; 17 доцентів, кандидатів наук).

До навчального процесу та організації практик залучені провідні фахівці спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології, в т.ч. ННЦ «Інституту ґрунтознавства та агрохімімії О. Н. Соколовського» УААН, УкрНДІ екологічних проблем, Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА, Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів  та регулювання рибальства в Харківській області, Державних екологічних  інспекцій в Харківській області та в Полтавській області, Національних природних парків «Слобожанський», «Дворічанський», «Гомільшанські ліси» та ін. Ці ж установи часто виступають замовниками для працевлаштування випускників екологів.


На факультеті щорічно організовуються міжнародні та всеукраїнські конференції.

Студенти та викладачі беруть участь у реалізації різноманітних міжнародних проектів наукового та освітнього спрямування. За програмами подвійних дипломів та іншими формами міжнародного співробітництва щорічно студенти навчаються або проходять практику у провідних європейських ВНЗ. У 2017 р. реалізується 5 міжнародних проектів. Фах еколога передбачає володіння тими компетентностями, які надають можливість побудови успішної кар`єри в управлінській, науковій, освітній та громадській діяльності.

Наш сайт: www-ecology.univer. kharkov.ua

 

Доц. Г.  ТІТЕНКО, декан екологічного факультету