Вівторок, вересня 24, 2019

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Біологічний факультет

Біологічний факультет

За 210 років закінчило багато гідних випускників, серед яких всесвітньо відомий Нобелівський лауреат І.І. Мечников. Сьогодні факультет готує висококваліфікованих випускників-біологів за спеціальністю 091  «Біологія» на восьми кафедрах за десятьма спеціалізаціями: біоекологія і ботаніка; біохімія; генетика і цитологія; зоологія і екологія тварин; лабораторна діагностика; мікологія і фітоімунологія; мікробіологія і вірусологія; фізіологія і біохімія рослин, фізіологія людини і тварин. З 2015/2016 навчального року розпочата підготовка студентів-бакалаврів ще за однією спеціальністю 162 ‒  «Біотехнологія та біоінженерія», а з 2019/2020 навчального року починається навчання студентів за спеціальністю 01405 – середня освіта «Біологія та здоров’я людини».

Навчання на біологічному факультеті відбувається за денною та заочною формами. Додатково здійснюється прийом на другий курс на базі освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей. Є можливість отримати другу вищу освіту на контрактній основі.

В освітньому процесі на факультеті пріоритетною є професійно-практична підготовка студентів. Важливе значення надається численним практикам. Свої перші науково-дослідні роботи студенти виконують саме під час навчально-польової та виробничої практик. У мальовничих місцях Харківщини знаходяться структурні підрозділи біологічного факультету: лабораторія екології водних організмів у с. Мартове на Печенізькому водосховищі та біологічна станція у с. Гайдари Зміївського району на річці Сіверський Донець, які використовуються як у навчальній, так і науковій діяльності. Основним напрямком наукової роботи на факультеті є дослідження, присвячені вивченню закономірностей функціонування живих систем на різних рівнях їх організації – від молекулярно-клітинного до біосферного. Їх результати широко висвітлюються у наукових виданнях як вітчизняних, так і зарубіжних. Студенти факультету часто є співавторами наукових статей. Результати досліджень науковців факультету, аспірантів та студентів оприлюднюються у доповідях на  наукових конференціях, зокрема і міжнародних, які проводяться на факультеті. Так, у вересні 2017 року на факультеті була проведена Всеукраїнська зоологічна конференція з міжнародною участю «Фауна України на межі ХХ-ХХІ століть: Нові концепції зоологічних досліджень», у жовтні 2018 року відбулася Міжнародна конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти» Низка доповідей на цих конференціях була зроблені студентами факультету. Наукову роботу студенти проводять на базі Гербарію Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна CWU, колекції дрозофіл, які мають статус Національного надбання України, а також на базі лабораторій молекулярно-біологічних досліджень, культури рослин in vitro, які функціонують на факультеті. Студентське наукове товариство факультету щорічно успішно проводить Міжнародну наукову  конференцію молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» яка важлива для реалізації науково-творчого потенціалу її учасників, а також налагодження творчих та дружніх зв’язків зі студентами та аспірантами інших ВНЗ України та зарубіжжя.

Про наукові досягнення наших студентів свідчить їх участь і перемоги у наукових конкурсах, Зокрема, у 2017 році студенти факультету Іван Черепашук та Марія Рекротчук вибороли ІІІ призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки Біологія.

Студенти факультету беруть участь у академічній мобільності, яка дає можливість навчатися чи проходити практику у інших університетах України та у зарубіжних університетах. Зокрема, у 2017/2018 навчальному році група студентів проходила практику у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а інша група – у відділі біології Люблянського університету — провідного вишу Словенії. Це сприяє значному підвищенню рівня підготовки наших студентів, розширенню академічних зв’язків нашого факультету зі спорідненими факультетами низки університетів.

Студентське життя на факультеті не обмежується тільки навчанням – заняття спортом, участь у різного роду творчих та мистецьких конкурсах – невід’ємна його складова, яка є запорукою формування сучасної особистості громадянина нашої держави.

Без сумніву, навчатися та працювати на біологічному факультеті цікаво і шляхетно, бо  «Біологія – наука ХХІ століття»

 

Проф. В. ЖМУРКО, декан біологічного факультету