Вівторок, травня 17, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Університетська продукція

Karazin book

ВІД РЕДАКЦІЇ: В кінці минулого року навчальною літературою порадував  факультет іноземних мов:  під авторством завідувача кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, доктора філологічних наук, доцента Олександра Володимировича Ребрія вийшов конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з курсу «Вступ до перекладознавства».


«Вступ до перекладознавства: конспект лекцій» − це теоретична частина, яка викладається усім другокурсникам факультету іноземних мов незалежно від спеціальності і  передує практичним заняттям з вищеназваної дисципліни. Завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови доц. О. В. Ребрій: «Ця навчальна література передбачає розгляд головних проблем, які стосуються сучасного перекладознавства. Мета − формування професійних навичок майбутніх перекладачів з іноземної мови українською».

Вже близько 15 років Олександр Володимирович читає курс «Вступ до перекладознавства», тож до конспекту лекцій ввійшли усі напрацювання за цей період. Більше того, автор захистив докторську з цієї дисципліни − «Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах», тож він також вніс і результати власних наукових досліджень до курсу, розширив коло джерел і питань, які винесені на обговорення у конспекті лекцій.

«На сьогодні фах перекладача дуже затребуваний, проте робота набуває нових форм, які в більшості пов’язані з розвитком технологій. З цих причин «Вступ до перекладознавства» − це дуже популярний предмет, хоча докторів наук з цієї спеціальності небагато. Тираж конспекту лекцій невеликий, однак усі студенти можуть користуватись цією літературою − вона опублікована на сайті факультету», − зазначає Олександр Володимирович. На факультеті іноземних мов є багато цікавих можливостей та усі шанси отримати якісну освіту перекладача. Наприклад, не лише викладачі, але й студенти часто допомагають в університетських, міських та обласних заходах, до яких залучені іноземці. На факультеті також є можливість для синхронного перекладу, а для магістрів − системи допомоги перекладачам Computer Assisted Translation Tools. Усе перераховане вище і ще багато інших цікавих можливостей −  це те, що значно підвищує шанси студентів Каразінського стати перекладачами, на яких буде попит в умовах сучасності.

Д. КАЛЬНІЦЬКА.