П'ятниця, липня 10, 2020

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Факультети

Економічний  факультет

Потужний структурний підрозділ

ВІД РЕДАКЦІЇ: Відкриваємо нову рубрику. Економічному факультету Каразінського виповнюється 84 роки. Він є одним із перших економічних факультетів в Україні. За цей час вдалося зміцнити позиції факультету на національному і міжнародному ринках освітніх послуг, підвищити якість навчального процесу, розширити горизонти міжнародної співпраці в освітній та науковій сферах.


Загальна довідка

Економічний факультет є потужним структурним підрозділом університету, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за широким спектром спеціальностей та освітніх програм. На факультеті відбувається підготовка: бакалаврів − за 7 спеціальностями і 11 освітніми програмами, магістрів −  за 5 спеціальностями і 13 освітніми програмами. Зараз на денній та заочній формі навчання перебувають майже 1700 осіб, у тому числі 130  іноземних студентів. Нині у своєму складі економічний факультет має вісім кафедр: економічної теорії та економічних методів управління (завідувач кафедри − член-кореспондент НАН України, проф.  А. А. Гриценко); фінансів та кредиту (завідувач кафедри − проф. В. В. Глущенко), яка цього року відзначила своє 50-річчя; статистики, обліку та аудиту (завідувач кафедри − проф. В. М. Соболєв); економічної кібернетики та прикладної економіки (завідувач кафедри − проф. Т. В. Меркулова); міжнародної економіки та світового господарства (завідувач кафедри − проф. Г. В. Задорожний); економіки та менеджменту (завідувач кафедри − проф. Г. О. Дорошенко); маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (завідувач кафедри − доц. В. А. Євтушенко); математичних методів в економіці (завідувач кафедри  − доц. Є. О. Когут). Освітній процес на факультеті забезпечують понад 100 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 1 член-кореспондент НАН України; 20 докторів наук, професорів; 65 кандидатів наук, доцентів. На факультеті діє аспірантура за спеціальностями «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», а також працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки». На економічному факультеті видають наукові фахові видання: «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»,  «Соціальна економіка».  На факультеті  за тематичним планом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна виконується 9 науково-дослідних робіт.

 

Кузня конкурентоспроможних кадрів

3 вересня 2011 року посаду декана  економічного займає Олександр Іванович ДАВИДОВ. Проф. О. І. ДАВИДОВ, декан економічного факультету: «Факультет має давню історію. Економічні дисципліни викладаються ще з дня заснування університету, тому ми намагаємося продовжувати традиції класичної економічної освіти. Наш факультет виник на одинадцять років раніше, ніж економічний Київського національного університету імені Тараса Шевченка та на вісім років раніше, ніж економічний Московського державного університету імені М. В. Ломоносова.

Активно працюємо з абітурієнтами щодо можливостей  навчання на економічному факультеті, переваги класичної економічної освіти,  престижність професій економістів та управлінців, а також з популяризації економічних знань. Особливо слід відзначити в рамках роботи з абітурієнтами щорічний Каразінський економічний турнір, який уже втретє відбувся у квітні 2017 року на економічному факультеті для учнів 10-11 класів довузівських навчальних закладів. У програмі турніру шість інтелектуальних бізнес-ігор («Бізнес Гуру», «Управлінські поєдинки», «Intelligent corporation», «Financial challenge», «Креативний маркетинг», «Кібер ігри») та економічний квест: «Шерлок: знак двох», нагородження команд-переможців, а також аукціон з використанням заробленої під час інтелектуальних бізнес-ігор «валюти» економічного факультету («е-соin») для придбання багатьох призів.

На факультеті здійснюється постійна системна робота щодо підвищення якості навчального процесу шляхом впровадження активних форм навчання із застосуванням мультимедії, крос-предметних технологій, майстер-класів. Всебічно розвивається електронне (дистанційне) навчання студентів. Під час імітаційної практики студенти мають можливість оволодіти практичними навичками через моделювання реальних економічних процесів, використання системи «1С: Підприємство». Практична спрямованість освітнього процесу на факультеті досягається шляхом відповідної модернізації навчальних планів, здійснення практик студентів, проведення навчальних занять студентів керівниками та топ-менеджерами міністерств, установ і бізнес-структур. Останнім часом для студентів економічного факультету були прочитані лекції заступника міністра фінансів України О. Макєєвої «Як наблизити податкову систему України до європейських стандартів», директора департаменту Національного банку України С. Ніколайчука «Монетарна політика та її реалізація», заступника Голови Національного банку України  Д. Сологуба   «Монетарна політика Національного банку України: виклики та перспективи».

Навчання студентів відбувається з урахуванням потреб роботодавців, конкурентноспроможності на ринку праці. Слід відзначити суттєве посилення конкуренції між університетами в сучасних умовах. Уже вдруге ми будемо набирати студентів за новим переліком спеціальностей і спеціалізацій – освітніх програм. У вступній кампанії 2017 р. буде відсутній фіксований обсяг місць держзамовлення при вступі на перший курс денної форми навчання. Ці місця держзамовлення виділятимуться відповідно до обсягу поданих заяв абітурієнтами, виходячи з привабливості ВНЗ, спеціальності, освітньої програми, з урахуванням встановлених пріоритетів, а також мінімального та максимального обсягу заявлених університетом місць держзамовлення. Під час вступної кампанії 2016 р. економічний факультет отримав максимальну кількість бюджетних місць на перший курс денної форми навчання − 156, що майже на 30% більше, ніж було у попередньому році при фіксованому виділенні бюджетних місць. У цілому, це свідчить про високий освітній рейтинг економічного факультету, його популярність та привабливість серед абітурієнтів. Кількість контрактних студентів-першокурсників денної форми навчання склала у 2016 р.  78 осіб, що уп’ятеро більше, ніж у 2011 р. Позитивною рисою вступної кампанії 2016 р. було значне зростання набору студентів на 5 курс (магістри та спеціалісти). На  денній формі навчання загальна кількість студентів, які вступили на 5 курс в 2016 р., зросла на 70% порівняно з попереднім роком. Причому особливо помітне зростання на 5 курсі денної форми навчання числа контрактних студентів-магістрів: з 21 до 64, утричі більше. Набір студентів на 5 курс заочної форми навчання в 2016 р. порівняно з 2015 також значно зріс: з 73 до 118, більш, ніж у 1,6 рази.

Зимову сесію студенти економічного склали добре. Першокурсники також успішно впоралися із першою в студентському житті сесією.  Факультет приділяє багато уваги працевлаштуванню своїх випускників. Практично усі знаходять роботу за фахом. Ми постійно влаштовуємо зустрічі з роботодавцями. Серед наших постійних гостей такі організації: «Філіп Морріс Україна», «Приватбанк»,  «Procter&Gamble», «UniCreditBank», «SUNInBev Ukraine» та ін. Особливий інтерес у студентів викликають кар’єрні заходи як Тиждень кар’єри «Karazin career week», «Ярмарок вакансій», «Старт кар'єри в економіці».

Беремо активну участь у міжнародній співпраці у освітній та науковій сферах. Продовжуємо реалізацію спільної бакалаврської  програми за спеціальністю «Менеджмент» з Політехнічним університетом (м. Лодзі, Польща). Студенти факультету беруть активну участь в міжнародних програмах студентської мобільності. Яскравий приклад такого міжнародного наукового співробітництва є видання у Польщі спільної монографіі англійською мовою ученими нашого факультету та факультету організації та управління Лодзінського політехнічного університету «Current Problems of Management of Modern Organizations in Poland and in Ukraine». Наші вчені виступають з доповідями на міжнародних наукових конференціях, публікують наукові статті за кордоном.  Особливо плідно факультет співпрацює з Лодзінським університетом (Польща), університетом Барселони (Іспанія), університетом Аристотеля (Греція), технологічним інститутом м. Кавала (Греція), коледжем з міжнародної економіки НЕУСС (Німеччина), університетом Ніцци − Софія Антиполіс (Франція). Перспективним напрямком для факультету є міжнародна співпраця з університетами Китаю.

Спорт, краса, талант

Анастасія МОЗГОВА, студентський декан економічного факультету: «Студенти економічного факультету беруть активну участь у спортивних заходах. Волейбольна команда вже третій рік поспіль виборює перше місце в міжфакультетських змаганнях. Команда з міні-футболу теж є неодноразовим переможцем. 21 лютого 2017 року у фінальному матчі вони перемогли гравців Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. І газета «Харківський університет» про це писала. За нас на поле вийшли: Сергій Малишко, Ярослав Лебідь, Максим Панасенко, Дмитро Мангура, Сергій Айвазян. У вирішальному матчі турніру з міні-футболу на XVIIІ Кубок ректора виграла команда економічного факультету.

Четвертокурсниця Василіса Онищенко − багаторазова рекордсменка України, учасниця Чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу в Естонії 2016, чемпіонка України серед юніорів, призер Кубка України, чемпіонка України серед студентів ВНЗ 2015 р., абсолютна переможниця Кубків і Чемпіонатів Харківської області з класичного пауерліфтингу.

Студенти економічного факультету активно беруть участь у всіх заходах університету, студентської ради університету, профкому студентів та студентського наукового товариства університету. У конкурсі «Містер університет-2017» і «Красуня університету-2017» перемогли наші студенти: Нікіта Заіка і Розалі Номбре. Також проводили посвяту в економісти, Новий рік, День закоханих, Масляну та інші свята».

 

Великі уми студентства

Ярослав Журба, голова Ради Наукового товариства студентів економічного факультету: «У цьому навчальному році студенти факультету представили 35 робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі.  Уже чотири роботи визнані переможцями: Олександра Колосовська (гр. ЕВ-42) в номінації «Туризм»; Анна Осадча (гр. ЕВ-41) у галузі «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці»; Анна Пятаковіч, Марина Косенко (гр. ЕВ-31) зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».  24 студента  підготовлено для участі у Всеукраїнської студентської олімпіади з 12-и дисциплін.  Підсумки будуть підбито у травні цього року.

Команда економічного факультету  «ХНУ Enactus» в рамках національного етапу всесвітнього проекту  «Enactus» презентували в бізнес-центрі Senator (м. Києв) свої проекти, а саме: «Ever Green» та «WordArt». Обидва проекти були допущені до ІІ етапу національних змагань, а члени команди отримали позитивні відгуки та здобули максимальну кількість сертифікатів на години консультацій від провідних експертів (компані Rain, LOBBYX, PZU та інші) у складі: Ярослав Журба (ЕН-31), Анна Погорелова (ЕЕ-31), Артем Кішкар (ЕМ-42), Валерія Острогляд (ЕМ-43).

Дмитро Черненко переміг у міському конкурсі студентських проектів «Харків − місто молодіжних ініціатив» у номінації «Харків – місто відкрите, толерантне, творче».

Тривають секційні засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми та тенденції стабілізації соціально-економічного розвитку», в якій візьмуть участь понад 100 студентів, аспірантів та молодих учених факультету та представники різних ВНЗ Харкова та України. Підсумкове пленарне засідання відбулося в квітні 2017 р.

Усі кафедри факультету курують студентську  наукову діяльність, але найактивнішими за показниками розвитку студентської науки є кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки, кафедра економіки та менеджменту.

У рамках святкування 11-річчя відновлення діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених відбулися: гра з економічної стратегії «Монополія», інтелектуальна бізнес-гра «Поєдинки з управління», цикл науково-популярних лекцій «Лауреати Нобелівської премії з економіка», а також наукова вікторина з економіки».

Завідувач кафедри
Робота − за натхненням…


ВІД РЕДАКЦІЇ. Завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки проф. Т. В. МЕРКУЛОВА − автор понад 70 науково-прикладних публікацій з тематики оподаткування і фіскальної політики. Має 15 монографій, підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, учасник Російсько-українського податкового симпозіуму (2010-2013). Проходила курси підвищення кваліфікації Taxation, Akademie fur Beratung&Qualifizierung GmbH (Кельн, Німеччина, 2010 рік); курси «Технологія дистанційної освіти», (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012 рік); стажувалася з організації та практики участі університетів у міжнародних проектах (Вища школа інформатики, Лодзь, Польща, 2012 рік); провела лекції і семінар з експериментальної економіки (Університет м. Лодзь, Польща, 2014 рік). Має неабиякий досвід практичної діяльності: міжнародний проект Tempus Tacis «Розробка відкритої магістерської програми Прикладна економіка для класичних університетів України».


− Тамаро Вікторівно, поділіться з читачами «ключем»  до щастя?

− Можу назвати себе вихованкою академічної колискової, адже після закінчення в Новосибірську фізико-математичної школи вступила до Новосибірського державного університету. На той час Новосибірське академмістечко було таким собі інкубатором для дітей, для молодих людей, які цікавилися наукою. До Харкова мене направив мій тодішній науковий керівник Борис Григорович Миркін. Він товаришував з професором Вячеславом Адамовичем Забродським (світла пам’ять), завідувачем кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки. До того ж мій чоловік родом із Харкова. Моє дівоче прізвище − Яценко, а дід був запорозьким козаком, тому я завжди говорила, що повернулася на історичну Батьківщину.

− Як вдається поєднувати роботу з домашніми справами?

− Головне, щоб заняття подобалися і тоді втома від них буде лише приємною. Оце вона,  моя особиста формула поєднання.

− Чи жінці важче обіймати посаду керівника, ніж чоловікові?

− Безумовно. Чоловіки більше націлені на кар’єру та й шляхи комунікації у них відрізняються. Тому перед жінкою постає окреме завдання і на витривалість, і на політкоректність.

− А скільки Ви займаєте посаду завідуючого кафедрою?

− Мене переобрали на другий термін. Тож іде восьмий рік мого завідування.

− Як гадаєте, чи в жінці насправді прокидається щось нове навесні?

− Жінки раніше відчувають весняне пробудження. Мені також дуже подобаються первоцвіти, особливо гіацинти, а серед пишноцвітів − півонії.

− Який, на Вашу думку, ключ до щастя у справжньої жінки?

− Нещодавно переглядала фільм «Війна і мир» старшого Бондарчука. Князь Андрій Болконський говорить П’єру Безухову про щастя. Звучить така фраза: «Є два нещастя − це хвороби і докори сумління. А відсутність цих нещасть − це і є щастя». Це, на мою думку, загальнолюдська формула. Щодо жіночого щастя - це коханий чоловік, бажана дитина і улюблена робота. Треба, щоб свято було за настроєм, щоб кохали за бажанням, а робота, щоб була за натхненням.

Карина БОНДАР.