Середа, травня 31, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Стажування

Викладачі філологічного у Польщі

ВІД РЕДАКЦІЇ. Викладачі філологічного, доценти Ольга Олексіївна Полумисна, Олена Миколаївна Кравець, Людмила Григорівна Головко перебували в Польщі на курсах підвищення кваліфікації, що проходили у Вищій Лінгвістичній Школі м. Ченстохова.


Відповідно до програми викладачі прослухали різні курси, зокрема, «Світовий освітній простір», «Організація і реалізація міжнародних освітніх та наукових програм», «Техніки коучінгу в освітній практиці», «Планування академічної мобільності і розвиток науково-дослідницької діяльності на основі міжнародного наукового співробітництва», «Сучасні освітні технології», «Знання та компетенції: проблеми і взаємодія».

Загальна тривалість програми підвищення викладацької компетенції  - 180 годин. Програма складалася з індивідуальної роботи викладачів на платформі e-learning (програма для інтернет-навчання) в режимі он-лайн впродовж листопада-січня. Наприклад, одним із завдань була підготовка відео-матеріалів лекцій і практичних занять різних філологічних дисциплін, а також написання статей, що стосувалися тематики «Глобальні тенденції і проблеми реалізації міжнародних освітніх та наукових програм».

Л. Г. ГОЛОВКО: «Позитивним моментом програми було те, що передбачалися заняття з викладачем (face-to-face) у Вищій Лінгвістичній Школі. Також відбувалися круглі столи, зустрічі із викладачами Вищої Лінгвістичної Школи та Академії імені Яна Длугоша м. Ченстохова, що дало нам можливість ознайомитись з їхньою методикою викладання».

О. О. ПОЛУМИСНА: «Такі програми повинні функціонувати, оскільки саме якісна освіта впливає на майбутнє студентів, їхню самореалізацію й конкурентоспроможність на ринку праці будь-якої країни світу. Ознайомлення зі світовими тенденціями у сфері науки та освіти надасть можливість орієнтуватись на міжнародні стандарти і сприятиме вдосконаленню професійної діяльності».

О. М. КРАВЕЦЬ: «Безперечно, участь у цій програмі була корисною для нас. Здобутий досвід допоможе орієнтуватися в процесах модернізації вищої освіти та запровадженні його в навчальну, наукову й виховну діяльність філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».

Є. ТАЯ.