Середа, травня 25, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Національне визнання

13 травня 2010 року на загальних зборах НАНУ золотою медаллю ім. В. І. Вернадського було нагороджено почесного доктора університету академіка Володимира Олександровича Марченка – за видатні досягнення в галузі функціонального аналізу та математичної фізики. Про це ми  вам повідомляли у № 6 «Харківського університету».
А ще цього дня щонайменше 11 випускників Харківського університету були удостоєні п’яти премій НАН України імені видатних учених. Це з 25 всіх премій, які присуджувалися цього року.
Премією імені В. І. Трефілова за видатні наукові досягнення в галузі фізики міцності і пластичності матеріалів було нагороджено віце-прем’єр-міністра України, Президента Асоціації випускників, викладачів і друзів університету, академіка Володимира Петровича Семиноженка, а також Голову Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку, завідувача кафедри фізики кристалів Бориса Вікторовича Гриньова та випускника фізичного факультету Володимира Діомидовича Рижикова – за монографію «Сцинтилляционные детекторы и системы контроля радиации на их основе».
Премією імені К. Д. Синельникова за видатні роботи в галузі ядерної фізики нагороджено проректора університету, члена-кореспондента НАНУ, завідувача кафедри матеріалів реакторобудування ФТФ Миколу Олексійовича Азарєнкова, т.в.о. наукового керівника Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій, професора ФТФ Віктора Миколайовича Воєводіна, директора ІВТ, декана ФТФ Ігоря Олександровича Гірку – за цикл робіт «Взаємодія випромінювання та потоків частинок із матеріалами в енергетичних установках».
Премією імені Л. В. Шубникова за видатні наукові роботи в галузі експериментальної фізики нагороджено професора РФФ Станіслава Пилиповича Дюбка, а також випускників РФФ Євгена Анатолійовича Алєксеєва та Вадима Вадимовича Ілюшина – за цикл праць «радіоспектроскопія молекул у міліметровому діапазоні довжин хвиль».
Премією імені Г. В. Курдюмова за видатні роботи в галузі фізики металів та фізичного матеріалознавства було нагороджено випускника ФТФ, професора КНУ Віктора Анатолійовича Львова - за цикл робіт «Індуковані магнітним полем ефекти в феромагнітних мартенситних сплавах».
Премією імені С. І .Пекаря за видатні наукові дослідження в галузі теорії твердого тіла було нагороджено випускника фізичного факультету Андрія Анатолійовича Звягіна - за цикл робіт «Вплив спін-орбітальної та кулонівської взаємодій на властивості електронних систем».


О.НОВИКОВА