Четвер, червня 08, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Як ми працюємо

Фізико-енергетичний факультет

Проф. К. Е. НЄМЧЕНКО, декан фізико-енергетичного факультету про курс «Основи автоматизованої діагностики», який читає студентам шостого курсу:

- Цей курс присвячений вивченню та розробці алгоритмів автоматичного пошуку. Сучасні дослідження у фізиці - у найрізноманітніших її областях - від фізики елементарних частинок до медичної фізики - нерідко потребують обробки величезної кількості даних. В останні роки були розроблені та почали впроваджуватися на практиці автоматизовані системи пошуку. Практичні завдання у межах цього курсу реалізуються на сучасній мові програмування «Python». Такий підхід дозволяє нашим студентам вивчити нову для них мову на практиці, на прикладі реальних завдань. Вивчення цього курсу студентами фізико-енергетичного факультету дозволяє їм стати затребуваними спеціалістами, готовими до вирішення будь-яких завдань та здатними опанувати будь-які сучасні інструментарії, які чекають на них після закінчення ВНЗ. Цей курс викладається на нашому факультеті перший рік. А перевірочні роботи у студентів будуть вже перед сесією, наприкінці жовтня.

Фізика без емоцій - це неможливо!

Доц. В.П. ОЛЕФІР, кафедра прикладної фізики та фізики плазми фізико-технічного: 

- Курс «Електрика та магнетизм» формує у студентів сучасний науковий світогляд на електромагнітні явища. При вивченні електромагнетизму використовується матеріал з механіки та молекулярної фізики, що був прочитаний студентам протягом перших двох семестрів. В той же час курс електрики та магнетизму закладає основи для вивчення наступних розділів загальної фізики, таких як електромагнітні хвилі та оптика, атомно-ядерна фізика та цілого ряду спеціальних курсів. Курс читається студентам з моменту заснування фізико-технічного факультету - з 1962 р. Особисто я викладаю його близько 20 років. На лекціях матеріал викладається з сучасної точки зору, причому значна увага приділяється застосуванням явищ та законів в наукових дослідженнях, різноманітних застосуваннях в техніці та медицині.  Невід’ємною частиною лекцій є демонстрації, в яких безпосередньо приймають участь самі студенти, що викликає у них якраві враження та потужні емоції. А яка ж фізика без емоцій!

Пройшла тестова робота. Написали непогано. В мене є небезпідставна надія на те, що завдяки спільній роботі ми подолаємо всі труднощі на шляху навчання та складемо екзамен з курсу в кінці семестру на відмінно та добре. Взагалі, студенти цього курсу дуже гарні та розумні, наприклад, не зважаючи на напружений графік навчання, такі студенти як Іваштенко Орина, Кізілов Микита, Тімченко Руслан та інші готуються до турніру з фізики серед студентів України. Щиро бажаю їм відмінних результатів! Особисто мене вразило, що Распопова Даша приїжджає на факультет на велосипеді, долаючи при цьому близько 34 км. Взагалі, цей другий курс характеризує дружба та взаємна допомога та повага. Марія Склярова, профорг групи, - надзвичайно добра та уважна. Не можу не відзначити моїх помічників старост Руслана Тімченко та Владислава Унуковича. З початку нового року групу поповнили Лісовська Вікторія та Щоголєва Тетяна, для яких фізтех за ці тижні, що проминули з початку навчання, став рідним. Я завжди приділяю багато уваги студентам як особистостям, бо важливий не тільки обсяг знань, що вони отримують, але не менш важливо, щоб вони були професійно підготовленими, творчими, ініціативними та здатними працювати самостійно та ефективно, бути конкурентоспроможними при розробці новітніх технологій.

Л. ЩЕРБАК