Понеділок, травня 23, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Спеціалізована Вчена рада

До захисту допущені!


ВІД РЕДАКЦІЇ. Як ми і обіцяли, розповідаємо про одне з перших засідань нововідкритої  спеціалізованої  вченої ради із захисту кандидатських дисертацій на юридичному факультеті. Засідання почалося із привітання двох іменинників, а саме: ТРУБНИКОВА Василя Михайловича, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і РУДЕНКА Миколи Васильовича, завідувача кафедри правосуддя, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України. Редакція нашої газети щиро вітає іменинників!

На засіданні були присутні 13 із 18 членів спецради, тому вона була спроможна приймати рішення. На порядку денному було два питання. Перше - прийняття до захисту дисертації КАРПЕНКА Максима Миколайовича на тему «Адміністративно-правове регулювання діяльності органів Служби безпеки України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансо-ве право; інформаційне право. На засіданні від 12 лютого 2015 року для попереднього розгляду цієї дисертації було створено комісію у складі докторів юридичних наук: ЛУК’ЯНЦЯ Дмитра Миколайовича, ЧЕРНАДЧУКА Віктора Дмитровича, СОЛОШКІНОЇ Ірини Володимирівни. Для оголошення висновків комісії слово було надано доктору юридичних наук, професору ЛУК’ЯНЦЮ Дмитру Миколайовичу. За висновками комісії дисертацію було прийнято до захисту та призначено офіційних опонентів: доктора юридичних наук РИБАЛКУ Наталію Олегівну, проректора з навчальної роботи Національної академії прокуратури України, кандидата юридичних наук, доцента ЛУЧЕНКА Дмитра Валентиновича, доцента кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Друге питання - прийняття до захисту дисертації ТРОФИМЕНКО Ольги Олегівни на тему «Застава майнових прав інтелектуальної власності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У комісію для розгляду дисертації було призначено членів спеціалізованої вченої ради: докторів юридичних наук СЕРЬОГІНА Віталія Олександровича, СЛІПЧЕНКА Святослава Олександровича та КІБЕНКО Олену Рувімівну. За висновками комісії, які оголосила доктор юридичних наук, доцент КІБЕНКО Олена Рувімівна, дисертацію було прийнято до захисту та призначено офіційними опонентами доктора юридичних наук, доцента ОТРАДНОВУ Олесю Олександрівну, доцента кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка і кандидата юридичних наук, доцента САВЧЕНКО Аріну Сергіївну, доцента кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

На цьому порядок денний було вичерпано. Засідання спеціалізованої вченої ради добігло кінця.

Коментарі дає учений секретар, доцент кафедри правосуддя Юрій Павлович ЯНОВИЧ:

- На цьому засіданні було прийнято до захисту дві дисертації, призначено офіційних опонентів. Тепер моя місія полягає в тому, щоб на підставі рішення спеціалізованої вченої ради підготувати повідомлення та надіслати їх до спецвипуску газети «Освіта України» і чекати коли вони будуть опубліковані. Після виходу цих повідомлень із прізвищами здобувачів, їх темами, офіційними опонентами, науковими керівниками, ми можемо призначати дати захи-стів цих дисертацій.

- Чи це перші, хто буде допущений до захисту?

- Ні, вже троє допущені - це Т. В. Заварза, І. В.Тарасова та Х. І. Кіт. Повідомлення вийшло 26 березня, захист дисертацій буде призначено в травні поточного року. На початку квітня ми оголосимо точну дату.

 

А. КОЗЛОВА.